Кафедра економіки
Кафедра економіки
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
НазваПосиланняРік
Трудовий потенціал України: формування та використання: монографія
ІІ Бажан
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2006
522006
Сутність категорії «трудовий потенціал» та її економічна природа
ІІ Бажан
Формування ринкових відносин в Україні, 20, 2003
442003
Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку
ІА Сільченко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 1 (9), 31-35, 2010
242010
Стратегічні аспекти управління персоналом
ОО Маслак, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (6), 2010
202010
Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки
МО Соколов, НА Соколов
Видавництво СумДУ, 2007
202007
Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление
ЕД Клименко, ВФ Беседин
Наук. думка, 1989
191989
Управління маркетингом на підприємстві: монографія
ТА Заяць, ІО Тарлопов, ОО Пилипенко
Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2006
182006
Сутність та економічна природа категорії «трудовий потенціал»
КМ Шило
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 10, 2010
162010
Напрями розвитку організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві
ОВ Горпинич
Економіка АПК, 45-51, 2003
142003
Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання
ЛС Татьянич
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
122010
Прогнозування і розробка програм
ВФ Беседін
К.: Науковий світ, 2000
112000
Логіка стратегічного планування: сутність, реформування, напрями вдосконалення
ВФ Беседін, ОГ Пенькова
Економіка та держава, 9-14, 2010
102010
Структура зайнятості населення в контексті забезпечення захищеності життєво важливих інтересів України
АЛ Баланда
Економіка та держава, 103-107, 2008
102008
Прогнозування і розробка програм: метод. посіб.
ВФ Бєсєдін
В. Ф. Бєсєдін [та ін.], 2000
102000
Прогнозирование показателей с помощью моделей
АС Емельянов, ВФ Беседин, ИК Бондарь
К.: Наукова думка, 1984
101984
Проблеми формування конкурентних переваг професійного ринку праці
ОО Добренко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
92014
Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрямки їх реалізації
ІО Тарлопов
Актуальні проблеми економіки, 80, 2008
92008
Управління інвестиційними джерелами економічного зростання: монографія
ВА Вісящев, ТЄ Гайдай
Донецьк: Норд-Прес 302, 2007
92007
Эффективность хозяйственного механизма/Под ред. АС Емельянова
ВФ Беседин, ВМ Козуб, ВА Поповкин
К.: Техника, 1985
91985
Зарубіжний досвід фінансування соціального захисту населення
СМ Дідик
Хмельницький національний університет, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20