Кафедра економіки
Кафедра економіки
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
НазваПосиланняРік
Трудовий потенціал України: формування та використання: монографія
ІІ Бажан
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2006
452006
Сутність категорії «трудовий потенціал» та її економічна природа
ІІ Бажан
Формування ринкових відносин в Україні, 20, 2003
392003
Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку
ІА Сільченко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 1 (9), 31-35, 2010
222010
Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление
ЕД Клименко, ВФ Беседин
Наук. думка, 1989
201989
Стратегічні аспекти управління персоналом
ОО Маслак, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (6), 2010
182010
Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки
МО Соколов, НА Соколов
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2006
182006
Управління маркетингом на підприємстві: монографія
ТА Заяць, ІО Тарлопов, ОО Пилипенко
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2006
152006
Сутність та економічна природа категорії «трудовий потенціал»
КМ Шило
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 10, 2010
132010
Напрями розвитку організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві
ОВ Горпинич
Економіка АПК, 45-51, 2003
132003
Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання
ЛС Татьянич
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
112010
Прогнозування і розробка програм
ВФ Беседін
К.: Науковий світ, 2000
11*2000
Прогнозування і розробка програм: метод. посіб.
ВФ Бєсєдін
В. Ф. Бєсєдін [та ін.], 2000
102000
Структура зайнятості населення в контексті забезпечення захищеності життєво важливих інтересів України
АЛ Баланда
Економіка та держава, 103-107, 2008
92008
Створення, становлення і трансформація системи планування в Україні (1921-1990 рр.)
ВФ Беседін
Економіка України, 4-10, 2002
92002
Эффективность хозяйственного механизма
ВФ Беседин, ВМ Козуб, ВА Поповкин, АС Емельянов
Техника, 1985
91985
Прогнозирование показателей с помощью моделей
АС Емельянов, ВФ Беседин, ИК Бондарь
К.: Наукова думка, 1984
91984
Логіка стратегічного планування: сутність, реформування, напрями вдосконалення
ВФ Беседін, ОГ Пенькова
Економіка та держава, 9-14, 2010
82010
Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрямки їх реалізації
ІО Тарлопов
Актуальні проблеми економіки, 80, 2008
82008
Механизм кадрового обеспечения региональных программ научно-технического развития
ВА Висящев, ВО Самуйлов
Ме неджер, 23, 2003
82003
Методи аналізу розвитку економіки на макрорівні
ВФ Беседін
Економіка України: проблеми та перспективи інноваційного розвитку …, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20