Олексій Клочко
Олексій Клочко
СумДПУ ім.А.С. Макаренка, ННІПП, Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Профілактика адиктивної поведінки дітей та молоді у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів
ОО Клочко
Суми : ФОП Наталуха А. С., 2013
42013
Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
ОО Клочко
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
22017
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку
ОО Клочко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Дослідження ризиків у процесі соціалізації підлітків з синдромом комп’ютерної залежності
ОО Клочко
Вісник Черкаського університету, С. 39–44., 2011
2*2011
Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів
ОО Клочко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
22011
Практическая подготовка будущих социальных педагогов к организации профилактики адиктивного поведения детей и молодежи
ОО Клочко
Ученые записки Орловского государственного университета, С. 363–369., 2014
12014
Використання дидактичних методів і принципів у структурі моделі технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та …
ОО Клочко
Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a vznik – 2012 …, 2013
1*2013
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді: результати експерименту
ОО Клочко
Педагогічний процес: теорія і практика, 69-80, 2013
12013
Дослідження соціальних факторів адиктивної поведінки учнів майбутніми соціальними педагогами
О Клочко
Імідж сучасного педагога: науковий журнал, 104, 2010
12010
Спеціальні події в профілактиці адиктивної поведінки підлітків «групи ризику»
ОО Клочко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях
ОО Клочко, АА Клочко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Програма кваліфікаційного екзамену з соціальної педагогіки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
АОП за ред. І.М. Іонової
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
2017
Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
ОО Клочко
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
2017
Інноваційні моделі надання соціальних послуг
ОО Клочко
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
2017
Українська благодійність у соціокультурному просторі громади
ОО Клочко
Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади …, 2017
2017
Методичне забезпечення програми профілактики адиктивної поведінки підлітків
ОО Клочко
International scientific-practical conference «Personality, family and …, 2017
2017
Квест як інноваційна технологія профілактики адиктивної поведінки
ОО Клочко
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних …, 2017
2017
Благодійність у сучасний соціокультурних умовах
ОО Клочко
Zbornik prispevkov z medzinarodney vedeckey konferencie «Stan, problemy a …, 2016
2016
Флешмоб як інноваційна технологія профілактики адиктивної поведінки
ОО Клочко
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Методологічні основи підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки
ОО Клочко
Materials of the XII International scientific and practical conference …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20