Олексій Клочко
Олексій Клочко
СумДПУ ім.А.С. Макаренка, ННІПП, Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
ОО Клочко
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
42017
Профілактика адиктивної поведінки дітей та молоді у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів
ОО Клочко
Суми : ФОП Наталуха А. С., 2013
42013
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку
ОО Клочко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Дослідження ризиків у процесі соціалізації підлітків з синдромом комп’ютерної залежності
ОО Клочко
Вісник Черкаського університету, С. 39–44., 2011
2*2011
Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів
ОО Клочко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
22011
Практическая подготовка будущих социальных педагогов к организации профилактики адиктивного поведения детей и молодежи
ОО Клочко
Ученые записки Орловского государственного университета, С. 363–369., 2014
12014
Використання дидактичних методів і принципів у структурі моделі технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та …
ОО Клочко
Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a vznik – 2012 …, 2013
1*2013
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді: результати експерименту
ОО Клочко
Педагогічний процес: теорія і практика, 69-80, 2013
12013
Дослідження соціальних факторів адиктивної поведінки учнів майбутніми соціальними педагогами
О Клочко
Імідж сучасного педагога: науковий журнал, 104, 2010
12010
Українська благодійність у сучасних соціокультурних умовах
ОО Клочко, ОВ Знобей
Молодий вчений, 300-304, 2019
2019
Освітньо-профілактичний потенціал мережевих ігор
ОО Клочко
Молодий вчений, 546-549, 2019
2019
Етичні стандарти соціальної роботи
ОО Клочко
Молодий вчений, 257-261, 2019
2019
Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва
ОВ Знобей, ОО Клочко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПІДХІД У ПОДОЛАННІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
О Клочко
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ …, 2018
2018
Спеціальні події в профілактиці адиктивної поведінки підлітків «групи ризику»
ОО Клочко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях
ОО Клочко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Моделювання роботи активного фільтра гармонічних складових
ВВ Волохін, ОО Клочко
Сумський державний університет, 2017
2017
Програма кваліфікаційного екзамену з соціальної педагогіки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
АОП за ред. І.М. Іонової
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
2017
Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
ОО Клочко
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
2017
Інноваційні моделі надання соціальних послуг
ОО Клочко
Суми : ФОП Цьома С. П., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20