Хоча Н.В.(Надія Хоча, Nadiia Khocha)
Хоча Н.В.(Надія Хоча, Nadiia Khocha)
Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, кафедра обліку і
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Спрощена система обліку та звітності малих підприємств: проблеми трактування і регулювання
Хоча
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства, 337-339, 2012
42012
The organization of management accounting at small enterprises in Ukraine
Khocha
Baltic Journal of Economic Studies 3 (Number 4), P. 271–279, 2017
32017
Сутнісна характеристика облікової системи підприємства
НВХ Н.С. Струк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та …, 2012
32012
Нормативно-правове забезпечення облікової системи малих підприємств
Хоча
Глобальні та національні проблеми економіки, 1048-1053, 2015
2*2015
Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами
Хоча
Економічний аналіз: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту 28 (1), С.286–293, 2018
1*2018
Бюджетування діяльності малих підприємств України
НВ Хоча
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств
Хоча
Тернопільський національний економічний університет, 2018
2018
Основні чинники вдосконалення спрощеної системи обліку і звітності малих підприємств
Хоча
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2018
2018
Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств
Хоча
Бізнес-Інформ, С. 259 – 263, 2018
2018
Основні підходи до вибору форми організації обліку на малому підприємстві
Хоча
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2017
2017
Проблемні аспекти впровадження управлінського обліку на малих підприємствах
Хоча
Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали …, 2016
2016
Аналіз форм організаційної структури управління малого підприємства
Хоча
Формування нової прарадигми управління фінансами та бізнесом в умовах …, 2016
2016
Доцільність використання міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств в Україні
Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: збірник …, 2015
2015
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н Хоча, Н Струк
ББК 65.052 О 14, 263, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14