Підписатись
Ніпіаліді Ольга Юріївна
Ніпіаліді Ольга Юріївна
к.е.н., доцент кафедри КППЕБПД, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств
ОЮ Ніпіаліді, НІ Карпишин
Економічна думка, 2009
322009
Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід
О Ніпіаліді
Актуальні проблеми правознавства, 165-170, 2017
142017
Прийняття управлінських рішень: аналітичний і інформаційний аспект
ОЮ Ніпіаліді
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2001
132001
Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)
ОЮ Ніпіаліді
102002
Практика управління прибутком підприємств в умовах проциклічності економіки
О Ніпіаліді
Тернопіль, 2016
62016
Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми і перспективи
ОЮ Ніпіаліді
Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і …, 2011
62011
Економіко-математичні методи розв’язання аналітичних задач оцінки фінансового стану підприємства
ОЮ Ніпіаліді
Наукові записки. Тернопільський державний університет ім. В.Гнатюка, с.180-184, 2005
42005
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА СПРАВЛЯННЯ В МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ
НІ Карпишин, ОЮ Ніпіаліді
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 169-174, 2019
32019
Кримінологічний аналіз стану економічної злочинності в Україні
ОЮ Ніпіаліді
Правова просвіта, 2018
32018
Аналітичний інструментарій та методика управління грошовими потоками підприємства
О Ніпіаліді
ТНЕУ, 2017
22017
Дерегуляція малого та середнього бізнесу як пріоритетний напрямок реалізації ефективної державної політики
НО Юріївна
Науковий журнал „Галицький економічний вісник”., С.28-34, 2013
2*2013
Амортизаційні відрахування як основні джерела фінансування інвестиційних програм
ОЮ Ніпіаліді
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.–2004, 2004
22004
Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки
ОЮ Ніпіаліді
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТАНГ …, 2001
22001
Сучасний стан охорони праці в Україні у контексті забезпечення її інноваційного розвитку
ОЮ Ніпіаліді, ОБ Васильчишин
Науковий журнал «Актуальні проблеми правознавства»., 2020
12020
Податкова реформа в Україні: позитивні та негативні наслідки
ОЮ Ніпіаліді
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв.–2015.–№ 8, 2015
12015
Суб’єкти протидії легалізації злочинних доходів у системі національної безпеки України
ОЮ Ніпіаліді
Університетська думка, 2021
2021
СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ОЮ Ніпіаліді
MATERIALS OF, 219, 2021
2021
Економічна безпека як складова національної безпеки держави
М Вірван, О Ніпіаліді
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2020
2020
Профілактика економічної злочинності як важливий напрямок діяльності правоохоронних органів: стан, тенденції, проблеми
О Ніпіаліді
ЗУНУ, 2020
2020
Антикризове управління підприємством у контексті забезпечення економічної безпеки держави
ОЮ Ніпіаліді, МВ Вірван
Збірник тез доповідей Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих вчених, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20