ͳ
ͳ
ϳ tneu.edu.ua
г
Գ :
ͳ,
142009
,
ͳ
, 176-178, 2001
72001
: 볿
ͳ
, 165-170, 2017
62017
( )
ͳ
: , 2002
62002
:
ͳ
, 1, 2011
32011
ͳ
, , 19-30, 2016
22016
ͳ
, 2018
12018
Ͳ: Ͳ Ͳ ˲ TAX REFORM IN UKRAINE: POSITIVE AND NEGATIVE CONSEQUENCES
ͳ
., 149, 2015
12015
ͳ䳖
, 28-33, 2013
12013
ͳ
³ . . , 77-85, 2004
12004
Ͳ, ͳ Բ Ѳ: ̲²
Ͳ , ͳ
ֲ ̲, 169-174, 2019
2019
Ͳ ˲ ̲ ϲȪ
ͳ,
, 2019
2019
ͳ
, 83-88, 2019
2019
Ͳ ̲ Բ ʲ ϲȪ Ҳ ֲ ̲ί
ͳ
̲, Բ ˲: ֲ , 113, 2017
2017
ͳ
, 93-105, 2017
2017
ͳ
ͳ-
³ . : , 159-163, 2015
2015
ÌÅÒÎÄÈ× Í² ϲÄÕÎÄÈ ÄÎ ÎÖ²ÍÊÈ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² IJßËÜÍÎÑÒ² ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ÊÐÈÌÓ
Ͳϲ˲IJ-
, 156, 2013
2013
ϲ ϲȪ Ͳ:
ͳ-
Ͳ Ҳ ϲȪ Ͳ
ͳ
ͳ
. .
1–20