Вербовий А.П., А. П. Вербовий, Вербовой А.П., Andryi Verbovij, Вербовий А., А. Вербовий, Verbovyi A
Вербовий А.П., А. П. Вербовий, Вербовой А.П., Andryi Verbovij, Вербовий А., А. Вербовий, Verbovyi A
старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, Інститут відновлюваної енергетики
Подтвержден адрес электронной почты в домене ive.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Concept of accumulation of energy from photovoltaic and wind power plants by means of seawater pumped hydroelectric energy storage
P Vasko, A Verbovij, A Moroz, S Pazych, M Ibragimova, L Sahno
2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 188-191, 2019
52019
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
52011
Проблемы моделирования переходных электромагнитных процесов в асинхронных машинах
АП Вербовой, ПФ Вербовой
Технічна елетродинаміка.–Темат. вип, 65-70, 2004
52004
Автономні енергосистеми. Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України, 58-66, 2012
32012
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
32010
Гідроакумулювальні електростанції – технологічна основа інтеграції потужних вітро- та фотоелектричних станцій до складу електроенергетичної системи...
ПФ Васько, АП Вербовий, МР Ібрагімова, СТ Пазич
Гідроенергетика України, 20-25, 2017
22017
Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попопвич, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 58-66, 2013
22013
Исследование влияния величины напряжения на электромагнитные параметры катушки из ферромагнитного проводника
АП Вербовой, ПФ Вербовой
НТУ" ХПИ", 2003
22003
Електромеханічні перетворювачі енергії
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009
12009
СЕРІЙНІ НАСОСИ У СКЛАДІ МАЛИХ ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ЯКОСТІ ГІДРОМАШИН ЗВОРОТНОЇ ДІЇ
A Verbovij
Vidnovluvana energetika, 46-53, 2018
2018
СЕРІЙНІ НАСОСИ У СКЛАДІ МАЛИХ ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ЯКОСТІ ГІДРОМАШИН ЗВОРОТНОЇ ДІЇ
АП Вербовий
2018
Моделювання динамічних і квазістатичних режимів роботи вітроводонасосної установки з урахуванням стохастичної складової швидкості вітру
АП Вербовий, СТ Пазич
Відновлювана енергетика, 25-33, 2018
2018
Реалізація стохастичної двопараметричної моделі поздовжньої складової швидкості вітру для задач вітроенергетики
ПФ Васько, АП Вербовий, СТ Пазич
Відновлювана енергетика, 54-61, 2017
2017
Аналіз двопараметричних моделей вітрової турбіни для зарядки гідроакумулювальної електростанції
АП Вербовий, СТ Пазич
Гідроенергетика України, 75-77, 2017
2017
Вищі гармонійні складові напруги та струму асинхронного генератора з короткозамкненою обмоткою ротора у складі малих вітро-та гідроелектричних установок
P Vasko, V Holovko, A Verbovij
Vidnovluvana energetika, 63-67, 2016
2016
Проектування асинхронних двигунів
ОМС А. П. Вербовий, П. Ф. Вербовий
Монографія. Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ, 2013
2013
Электрические генераторы и двигатели переменного тока. Электромеханотронные преобразователи энергии
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 58-67, 2013
2013
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И МАШИННО-ВЕНТИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ИХ ОСНОВЕ
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 63-72, 2010
2010
Трактовка причин изменения индуктивного сопротивления взаимоиндукции и тока намагничивания в асинхронных двигателях
АП Вербовой
Електротехніка і електромеханіка, 2005
2005
Методика определения электромагнитных параметров и плотности тока в обмотках роторов асинхронных двигателей
АП Вербовой
Електротехніка і електромеханіка, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20