Ольга Ліщинська, Ольга Ліщинська-Милян, Olha Lishchynska
Ольга Ліщинська, Ольга Ліщинська-Милян, Olha Lishchynska
кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моральні аспекти підприємницької діяльності
О Ліщинська
Вісник Львівського університету. Філософські науки.–2008.–Вип 11, 115-123, 2008
102008
Медіа–арт в українському візуальному мистецтві: філософсько–естетичні ідеї та вияви
ОІ Ліщинська
Гілея: науковий вісник, 256-259, 2013
62013
Деструктивний вплив інформаційного простору
О Ліщинська
Психолог, 2006
62006
Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії
ОО Бейдик, ОМ Ліщинська
К.:«Київський університет, 1997
61997
Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини ХХ століття
ОІ ЛіщинськаМилян
Ліщинська Милян Ольга Ігорівна, 0
5
Український неотомізм: особливості, ідеї, представники
О Ліщинська
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 213-220, 2001
32001
Вияви національно-культурної ідентичності в сучасній українській візуальній культурі (Manifestations of national and cultural identity in modern Ukrainian visual culture)
О Ліщинська
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія …, 2014
22014
Цінність життя як аксіологічний орієнтир етико-прикладного знання
ОІ Ліщинська
Університетська кафедра, 57-73, 2013
22013
Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України
О Ліщинська
Українознавчий альманах, 82-85, 2015
12015
Етнокультурний вимір українського авангардизму
ОІ Ліщинська
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 192-199, 2012
12012
Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях
О Ліщинська
Людини, 121, 2012
12012
Основні принципи сучасної біоетики
О Ліщинська
Соціогуманітарні проблеми людини, 2005
12005
Образ сучасного героя: репрезентації в царині українського актуального мистецтва
ОІ Ліщинська, ОИ Лищинская
2017
ОБРАЗ СУЧАСНОГО ГЕРОЯ
ОІ Ліщинська
Актуальні проблеми філософії та соціології, 59-62, 2017
2017
СМІХОВЕ НАЧАЛО В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ ТА ЙОГО ЛЮДИНОРЯТІВНА РОЛЬ
О Ліщинська
ББК 87.667. 1я431 Д 85, 88, 2017
2017
Візуальне мистецтво як чинник формування креативного простору довіри в сучасній Україні
O Lishchyns’ka
Українознавчий альманах 19, 2016
2016
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВЕКТОРИ УКРАЇНСЬКОГО ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
О Ліщинська
Людини, 41, 2016
2016
Візуальне мистецтво як чинник формування креативного простору довіри в сучасній Україні
О Ліщинська
Українознавчий альманах, 168-171, 2016
2016
Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України
O Lishchyns’ka
Українознавчий альманах 18, 2015
2015
Візуальна культура як чинник формування соціального простору міста
О Ліщинська
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20