Підписатись
Наталія Леонідівна Авраменко (Наталія Авраменко, N. Avramenko)
Наталія Леонідівна Авраменко (Наталія Авраменко, N. Avramenko)
зав.кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки УДФСУ
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
722005
Проблеми викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ України
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
Безпека життєдіяльності, 35-36, 2007
312007
Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні
НЛ Авраменко, ЗВ Шпильківська
Молодий вчений 1 (2 (17)), С.58-63, 2015
222015
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.
колектив авторів Авраменко, Наталія Леонідівна
К.: Міністерство фінансів України, 2010
17*2010
Підвищення екологічної культури населення як складової стійкого розвитку держави
НЛ Авраменко, ЄП Желібо
Наука і освіта – 2002: Матеріали V Міжнародної науково-практичної …, 2002
14*2002
Імплементація принципу розширеної відповідальності виробника в податкове законодавство
НЛ Авраменко, АМ Гусятинська
Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково …, 2013
11*2013
Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ)
НЛ Авраменко
Автореф. дис... канд. техн. наук : 21.06.01 / Н. Л. Авраменко; Нац. техн. ун …, 2005
10*2005
Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Національний технічний ун-т України …
НЛ Авраменко
Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т", 2005
72005
Екологія в системі освіти
НЛ Авраменко
Збірник наукових праць науково-методичної конференції “Людина та навколишнє …, 2000
62000
Екологічне оподаткування як складова державного регулювання екологічної безпеки України
НЛ Авраменко
Кременчук, 2012
52012
Екологічна освіта в стратегії сталого розвитку
ЄП Желібо, НЛ Авраменко
Центр устойчивого развития “Роза ветров”. Рубрика “Образование и устойчивое …, 2002
52002
Влияние методов активного обучения в формировании трудоохранной культуры специалистов
ВГ Жданова, НЛ Авраменко
Екатеринбург, 2012
42012
Ефективність методів водоочищення щодо екологічності виробництва
ЄП Желібо, НЛ Авраменко
Экотехнологии и ресурсосбережение, С. 53-56., 2003
42003
Еколого–економічні проблеми водокористування в України: стан та шляхи вирішення
АЮ Гаврилюк, НЛ Авраменко
Ірпінь: УДФСУ., 2016
32016
Екологія: навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Комп’ютерні науки …
НЛ Авраменко, СЯ Цимбалюк
Ірпінь: НУДПСУ., 2011
32011
Досвід ЄС у сфері економічного стимулювання до охорони НПС
НЛ Авраменко, МО Кущ
УДФСУ, 2016
22016
Досвід ЄС в сфері економічного стимулювання до охорони НПС
МО Кущ, НЛ Авраменко
Молодий вчений, 780-784, 2016
22016
До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни
ІС Сагайдак, НЛ Авраменко, НГ Лутак
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ
ІС Сагайдак, НЛ Авраменко, ТМ Чорна
Київ.: ТОВ «7БЦ»., 2018
12018
Вирішення глобальних екологічних проблем: податковий аспект
НЛ Авраменко, ЛВ Олійник
УДФСУ., 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20