Наталія Леонідівна Авраменко (Наталія Авраменко, N. Avramenko)
Наталія Леонідівна Авраменко (Наталія Авраменко, N. Avramenko)
зав.кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки УДФСУ
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
592005
Проблеми викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ України
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
Безпека життєдіяльності, 35-36, 2007
302007
Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні
НЛ Авраменко, ЗВ Шпильківська
Молодий вчений 1 (2 (17)), С.58-63, 2015
202015
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.
колектив авторів Авраменко, Наталія Леонідівна
К.: Міністерство фінансів України, 2010
14*2010
Підвищення екологічної культури населення як складової стійкого розвитку держави
НЛ Авраменко, ЄП Желібо
Наука і освіта – 2002: Матеріали V Міжнародної науково-практичної …, 2002
13*2002
Імплементація принципу розширеної відповідальності виробника в податкове законодавство
НЛ Авраменко, АМ Гусятинська
Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково …, 2013
10*2013
Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ)
НЛ Авраменко
Автореф. дис... канд. техн. наук : 21.06.01 / Н. Л. Авраменко; Нац. техн. ун …, 2005
10*2005
Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Національний технічний ун-т України …
НЛ Авраменко
Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т", 2005
72005
Екологічне оподаткування як складова державного регулювання екологічної безпеки України
НЛ Авраменко
Кременчук, 2012
52012
Екологія в системі освіти
НЛ Авраменко
Збірник наукових праць науково-методичної конференції “Людина та навколишнє …, 2000
52000
Влияние методов активного обучения в формировании трудоохранной культуры специалистов
АНЛ Жданова ВГ
Екатеринбург, 2012
32012
Екологія: навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Комп’ютерні науки …
НЛ Авраменко, СЯ Цимбалюк
Ірпінь: НУДПСУ., 2011
32011
Ефективність методів водоочищення щодо екологічності виробництва
ЄП Желібо, НЛ Авраменко
Экотехнологии и ресурсосбережение, С. 53-56., 2003
32003
Досвід ЄС в сфері економічного стимулювання до охорони НПС
МО Кущ, НЛ Авраменко
Молодий вчений, 780-784, 2016
22016
Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ
ІС Сагайдак, НЛ Авраменко, ТМ Чорна
К.: ТОВ «7БЦ»., 2018
12018
Вирішення глобальних екологічних проблем: податковий аспект
ОЛВ Авраменко НЛ
УДФСУ, 2017
12017
До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни
ІС Сагайдак, НЛ Авраменко, НГ Лутак
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
Стан захисних споруд цивільного захисту в Україні
НЛ Авраменко, ІС Сагайдак
Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали XIV …, 2015
1*2015
Економічна оцінка асимілюючої здатності водних об’єктів
НЛ Авраменко
Актуальні проблеми економіки., С.189-195, 2010
12010
Хімія
НЛ Авраменко
Ірпінь., 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20