Елена Рябченко
Елена Рябченко
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: монографія
ОП Рябченко
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ 304, 1999
2031999
Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект): дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 07/Рябченко Олена Петрівна
ОП Рябченко
Університет внутрішніх справ 466, 2000
982000
Ліцензування як адміністративно-правовий інститут
ВК Шкарупа, ОП Рябченко, ВІ Олефір
382005
Processes of managing information infrastructure of a digital enterprise in the framework of the «Industry 4.0» concept
OK K. Andriushchenko, V. Rudyk, O. Riabchenko, M. Kachynska, N. Marynenko, L ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 60-73, 2019
35*2019
Зміст державного регулювання господарської діяльності
ОП Рябченко
Право України, 81-84, 2006
322006
Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок ії реалізації
ВК Шкарупа, ВК Гіжевський, ОП Рябченко, ВІ Олефір
222004
Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративно-процесуального права: теорія та практика
ОП Рябченко
182016
Основи адміністративного судочинства в Україні: навч. посіб./[ОП Рябченко, ВІ Бутенко, ММ Ясинок та ін.]
ОП Рябченко
Суми: МакДен, 2008
182008
Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки
ОП Рябченко
К.: Логос, 3, 2013
162013
Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу
ОП Рябченко
Юрист України, 5-10, 2011
152011
Сутність адміністративно-господарських санкцій
ОП Рябченко
Вісник Верховного Суду України, 37-40, 2009
142009
Правова політика–важлива складова внутрішньої політики Української держави
А Селіванов, О Рябченко
Голос України 13, 117-122, 2007
132007
Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту
ОП Рябченко
Право України, 12-17, 2014
122014
Категорія публічно'правовий спір: розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій
О Рябченко
Вісник Конституційного Суду України, 174-178, 2011
122011
ММ Ясинок та ін
О адміністративного судочинства в Україні, ОП Рябченко, ВІ Бутенко
Суми: МакДен, 2008
122008
Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України
ЮЛ Шеренін, ЮЛ Шеренин
112012
Держава i економiка: адмiнiстративно-правовi аспекти взаємовiдносин: моногр./за заг. ред. ОМ Бандурки
ОП Рябченко
Харюв, 1999
101999
Межі та джерела адміністративно–правового регулювання господарських відносин
ОП Рябченко
Часопис Київського університету, 2011
92011
Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх
О Ткаля
Підприємництво, господарство і право, 125-129, 2017
82017
Єдність та розподіл влад у системі органів державної влади в Україні
ОП Рябченко
Вісник Запорізького юридичного інституту, 10, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20