Синельніков Олександр
Синельніков Олександр
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптимальні умови отримання енергії із ціанобактерій
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОВ Харламова, ОД Синельніков
Хімічна промисловість України.-2014.-№ 5.-С. 39-43., 2014
112014
Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем
ЮП Рак, ОД Синельніков, ТЄ Рак
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
112008
Природоохранные и энергетические аспекты биотехнологии утилизации цианобактерий как эколого-экономический императив устойчивого развития
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОВ Харламова, ОД Синельніков
Теория устойчивого развития, Варна.–2015.–№ 1 (22).–С. 4-9., 2015
42015
Оцінювання екологічної небезпеки в акваторіях Дніпровських водосховищ внаслідок неконтрольованого розвитку ціанобактерій
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОВ Харламова
Науковий вісник НЛТУ України 25 (6), 2015
42015
Раціональна технологія утилізації синьо–зелених водоростей
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОВ Харламова, ОД Синельніков
Науковий вісник НЛТУ України.–2015.–Вип. 25.10.–С. 140-149., 2015
42015
Пожежогасіння та проведення інших невідкладних робіт в електрокарах
О Лазаренко, О Синельніков, І Биков, А Кусковець
ЛДУБЖД, 2019
22019
Analysis of sorption of vehicle liquids with sand that appear after car accidents reproduced in laboratory scale
A Polanczyk, M Ciuka-Witrylak, O Synelnikov, V Loik
MATEC Web of Conferences 247, 00004, 2018
22018
Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв
ОД Синельніков
Національний університет" Львівська політехніка", 2016
22016
Використання ціанобактерій для отримання енергоносіїв–шлях до уникнення екологічної небезпеки від їх неконтрольованого розвитку в водосховищах Дніпровського каскаду
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОД Синельніков
Сталий розвиток–ХХІ століття: управління, технології, моделі: Дискусії 2015 …, 2015
22015
Підвищення рівня екологічної безпеки штучних водосховищ за рахунок утилізації ціанобактерій
ОВ Харламова, ОД Синельніков, МС Мальований
Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів …, 2015
22015
Стратегічне управління портфелями та програмами проектів системи цивільного захисту на основі оцінки пріоритетів
ЮП Рак, ОБ Зачко, ОД Синельніков
Рак ЮП Стратегічне управління портфелями та програмами проектів системи …, 2012
22012
A mathematical model for determining and analyzing temperature regimes in a battery pack of electric trucks
ВІ Гавриш, ВБ Лоїк, ОС Король, ОД Синельніков
Науковий вісник НЛТУ України 30 (1), 132-135, 2020
12020
ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
ВБ Лоїк, ВМ Ковальчук, ОД Синельніков
Львів: ЛДУБЖД, 2017
12017
Вирішення проблем екологічної безпеки у водосховищах Дніпровського каскаду
МС Мальований, ОД Синельніков, ОВ Харламова
Збірник тез доповідей ХІІІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
12015
Перспективи використання біомаси ціанобактерій для отримання відновлювальних енергоносіїв
М Мальований, В Нікіфоров, О Харламова, О Синельніков
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
Вплив гідродинамічної кавітації на біологічні об’єкти
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОД Синельніков, ОВ Харламова, ...
Технологический аудит и резервы производства 5 (4 (25)), 2015
12015
Оптимальні умови отримання енергії із ціанобактерій
ОВ Харламова, ОД Синельніков, ВВ Никифоров, МС Мальований
Хімічна промисловість України.-2014.-№ 5.-С. 39-43., 2014
12014
Шляхи уникнення екологічних загроз гідроенергетики: перспективи утилізації синьо-зелених водоростей
МС Мальований, ОВ Харламова, ОД Синельніков
Екологічні проблеми традиційних і альтернативних видів енергії. Горбунівські …, 2014
12014
Наукове обґрунтування доцільності використання гідробіонтів з акваторій водосховищ з метою забезпечення екологічної та енергетичної безпеки
ОД Синельніков, ОВ Харламова, МС Мальований
ІІІ міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність …, 2014
12014
Оцінка перспектив виробництва біопалива із використанням ціанобактерій
МС Мальований, ОВ Харламова, ОД Синельніков
Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета: 5 Міжнародний екологічний форум, 21 …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20