Синельніков Олександр
Синельніков Олександр
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптимальні умови отримання енергії із ціанобактерій
МС Мальований, ОД Синельніков, ОВ Харламова, АМ Мальований
Хімічна промисловість України, 39-43, 2014
102014
Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем
ЮП Рак, ОД Синельніков, ТЄ Рак
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
102008
Analysis of sorption of vehicle liquids with sand that appear after car accidents reproduced in laboratory scale
A Polanczyk, M Ciuka-Witrylak, O Synelnikov, V Loik
MATEC Web of Conferences 247, 00004, 2018
22018
Раціональна технологія утилізації синьо-зелених водоростей
MS Malovanyy, VV Nikiforov, OV Kharlamova, AD Sinelnіkov
Науковий вісник НЛТУ України 25 (10), 140-149, 2015
22015
Підвищення рівня екологічної безпеки штучних водосховищ за рахунок утилізації ціанобактерій
ОВ Харламова, ОД Синельніков, МС Мальований
Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів …, 2015
22015
Перспективи використання біомаси ціанобактерій для отримання відновлювальних енергоносіїв
М Мальований, В Нікіфоров, О Харламова, О Синельніков
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
Раціональна технологія утилізації синьо–зелених водоростей
ОВ Харламова, ОД Синельніков, ВВ Никифоров, МС Мальований
Науковий вісник НЛТУ України.–2015.–Вип. 25.10.–С. 140-149., 2015
12015
Природоохранные и энергетические аспекты биотехнологии утилизации цианобактерий как эколого-экономический императив устойчивого развития
ОВ Харламова, ОД Синельніков, ВВ Никифоров, МС Мальований
Теория устойчивого развития, Варна.–2015.–№ 1 (22).–С. 4-9., 2015
12015
Оцінювання екологічної небезпеки в акваторіях Дніпровських водосховищ внаслідок неконтрольованого розвитку ціанобактерій
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОВ Харламова
Науковий вісник НЛТУ України 25 (6), 2015
12015
Оцінювання екологічної небезпеки в акваторіях Дніпровських водосховищ внаслідок неконтрольованого розвитку ціанобактерій
ОВ Харламова, ОД Синельніков, ВВ Никифоров, МС Мальований
Науковий вісник НЛТУ України.–2015.–Вип. 25.6.–С. 159-164., 2015
12015
Вплив гідродинамічної кавітації на біологічні об’єкти
МС Мальований, ВВ Никифоров, ОД Синельніков, ОВ Харламова, ...
Технологический аудит и резервы производства, 41-45, 2015
12015
Оптимальні умови отримання енергії із ціанобактерій
ОВ Харламова, ОД Синельніков, ВВ Никифоров, МС Мальований
Хімічна промисловість України.-2014.-№ 5.-С. 39-43., 2014
12014
Наукове обґрунтування доцільності використання гідробіонтів з акваторій водосховищ з метою забезпечення екологічної та енергетичної безпеки
ОД Синельніков, ОВ Харламова, МС Мальований
ІІІ міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність …, 2014
12014
Оцінка перспектив виробництва біопалива із використанням ціанобактерій
ОВ Харламова, ОД Синельніков, МС Мальований
Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета: 5 Міжнародний екологічний форум, 21 …, 2013
12013
A mathematical model for determining and analyzing temperature regimes in a battery pack of electric trucks
ВІ Гавриш, ВБ Лоїк, ОС Король, ОД Синельніков
Науковий вісник НЛТУ України 30 (1), 132-135, 2020
2020
TherMOeLASTIC STATe Of A hALf-SPACe wITh An eDge CrACK unDer LOCAL heATIng COnDITIOnS
ОД Синельніков
2019
ПРОВЕДЕННЯ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ОД Синельніков
2019
ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ В ЕЛЕКТРОКАРАХ
ОД Синельніков
2019
НАВЧАЛЬНІ ВПРАВИ
ДВ Руденко, ВІ Лущ, ВБ Лоїк, ОД Синельніков, РЮ Сукач, ...
2018
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ EU-СНЕМ-REACT 2017-2018
РЮ Сукач, ОД Синельніков, ДС Кобилкін, ВІ Лущ, ВБ Лоїк, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20