Лариса Лук'янова
Лариса Лук'янова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Ураїни
Verified email at ipood.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічна освіта у професійно-технічних навчальних закладах: теоретичний і практичний аспекти:[монографія]
ЛБ Лук’янова
К.: Міленіум 249 (2), 2006
662006
Концепція освіти дорослих в Україні
ЛБ Лук’янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 1 (3), 2011
572011
Теорія і практика екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04/Лук’янова Лариса Борисівна
ЛБ Лук’янова
К., 2006.–669 с, 2006
572006
Теоретико-методичні аспекти формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя
ЮД Бойчук
Новий Колегiум, 44-49, 2013
432013
Провідні особливості навчання дорослих
Л Лук'янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 72-80, 2009
392009
Екологічна компетентність майбутніх фахівців: навч.-метод. посібник
ЛБ Лук’янова, ОВ Гуренкова
Київ-Ніжин: ПП Лисенко, 2008
332008
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник/Авт.-упор
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
Лук’янова ЛБ, Аніщенко ОВ–К, 2014
322014
Основи екології
ЛБ Лук’янова
К.: Вища школа, 2000
322000
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
ПП Лисенко ММ, 2014
282014
Технологія організації проектної діяльності
ЛБ Лук’янова
Імідж сучасного педагога 10 (99), 16-21, 2009
272009
Концептуальні положення освіти дорослих [Електронний ресурс]
ЛБ Лук’янова
Режим доступу: www. rusnauka. com/7_NND_2009/Pedagogica/43099. doc. htm, 2016
232016
Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід
ЛБ Лук’янова
ТОВ" ДКС-Центр", 2017
222017
Дорослість як базова категорія андрагогіки
Л Лук’янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 20-29, 2010
182010
Концептуальні положення освіти дорослих
ЛБ Лук’янова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/Page_ru. htm, 2011
172011
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
172009
Неформальна освіта дорослих як невід'ємна складова освіти впродовж життя
ЛБ Лук’янова
Вісник Черкаського університету 1 (214), 94-97, 2012
162012
Основоположні принципи андрагогічної моделі навчання: оптимальні умови використання
ЛБ Лук’янова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
162010
Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії
Л Лук’янова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2015
132015
Феномени екологічної компетентності
ЛБ Лук’янова
Філософія педагогічної майстерності 1, 136-145, 2008
132008
Зміст інтегрально-рольової позиції педагога-андрагога у зарубіжній науковій думці
ЛБ Лук'янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 257-266, 2013
122013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20