Лариса Лук'янова
Лариса Лук'янова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Ураїни
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція освіти дорослих в Україні
Л Лук'янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 8-16, 2011
722011
Екологічна освіта у професійно-технічних навчальних закладах: теоретичний і практичний аспекти:[монографія]
ЛБ Лук’янова
К.: Міленіум 249 (2), 2006
722006
Теорія і практика екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04/Лук’янова Лариса Борисівна
ЛБ Лук’янова
К., 2006.–669 с, 2006
612006
Провідні особливості навчання дорослих
Л Лук'янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 72-80, 2009
472009
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
462011
Теоретико-методичні аспекти формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя
ЮД Бойчук
Новий Колегiум, 44-49, 2013
442013
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія
НГ Ничкало, СУ Гончаренко, ЛБ Лук’янова, ВО Радкевич
Хмельницький: ТУП 334, 2002
372002
Екологічна компетентність майбутніх фахівців: навч.-метод. посібник
ЛБ Лук’янова, ОВ Гуренкова
Київ-Ніжин: ПП Лисенко, 2008
362008
Основи екології
ЛБ Лук’янова
К.: Вища школа, 2000
362000
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник/Авт.-упор
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
Лук’янова ЛБ, Аніщенко ОВ–К, 2014
342014
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
ПП Лисенко ММ, 2014
332014
Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід
ЛБ Лук’янова
ТОВ" ДКС-Центр", 2017
312017
Технологія організації проектної діяльності
ЛБ Лук’янова
Імідж сучасного педагога 10 (99), 16-21, 2009
302009
Концептуальні положення освіти дорослих [Електронний ресурс]
ЛБ Лук’янова
Режим доступу: www. rusnauka. com/7_NND_2009/Pedagogica/43099. doc. htm, 2016
232016
Дорослість як базова категорія андрагогіки
Л Лук’янова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 20-29, 2010
202010
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Неформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти впродовж життя
ЛБ Лук’янова
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.–2012.–Вип 1 (214 …, 2012
192012
Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії
Л Лук’янова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2015
162015
Основоположні принципи андрагогічної моделі навчання: оптимальні умови використання
ЛБ Лук’янова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
162010
Концептуальні положення освіти дорослих
ЛБ Лук’янова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/Page_ru. htm, 2011
152011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20