Юрій Завалевський
Юрій Завалевський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Verified email at imzo.gov.ua
TitleCited byYear
Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
ЮІ Завалевський
К, 2003
202003
Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи
ЮІ Завалевський
Юрій Іванович Завалевський, 2003
202003
Конкурентоспроможний вчитель: теорія і практика: навч. посіб.
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2010
192010
Сучасний вчитель: вимір часу: навч.-метод. посіб. для вчителів та студ. вищ. пед. навч. закл.
ЮІ Завалевський
Київ: Видав. дім “Букрек, 2008
192008
Сучасний вчитель: вимір часу: Навчальнометодичний посібник для вчителів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮІ Завалевський
Київ: Видавничий дім «Букрек, 2008
172008
Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2014
142014
Громадянська освіта і громадянське виховання в закладах освіти
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2004
122004
Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету. Науково-методичний посібник
КМ Старченко, ВІ Пуцов, ЮІ Завалевський, ГМ Литвиненко
Чернівці: Букрек, 2010
112010
Проблеми соціально-громадянського виховання особистості та підходи до її розв'язання в історії теоретичної думки
ЮІ Завалевський
Педагогіка і психологія, 55-64, 2002
102002
Педагогічні технології підготовки конкурентоспроможного вчителя:[навч. посіб.]
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2011
82011
Шляхи і рівні підготовки вчителя до професійної діяльності на основі компетентнісного підходу
Ю Завалевський
Науковий часопис НДУ імені МП Драгоманова. Серія 17, 2010
82010
Основи психології К
АІ Веракіс
Навчальний посібник для ВНЗ/-Х.–К.-2005.–416с, 2005
82005
Громадянське становлення учнів у процесі виховної діяльності
Ю Завалевський
Рідна школа, 17-19, 2003
82003
Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти
ВВ Дивак, ЮІ Завалевський, ГМ Литвиненко
Післядипломна освіта в Україні, 21-24, 2002
82002
Становлення конкурентоспроможного педагога в сучасному навчальному закладі
Ю Завалевський
Початкова школа, 4-6, 2012
72012
Науково-методичні засади підготовки вчителя початкових класів як конкурентоспроможного фахівця/Юрій Завалевський
Ю Завалевський
Початкова школа, 5-6, 2008
72008
Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні
ЮІ Завалевський, СВ Кириленко
Рівне: РДГУ, 2005
62005
Сутність інноваційної педагогічної діяльності
Ю Завалевський
Педагогічний дискурс, 63-70, 2014
52014
Основні етапи створення навчальної книги
ЮІ Завалевський
Підручник ХХІ століття, 66-71, 2003
52003
Метод контент-аналізу в педагогічних дослідженнях: аналіз наукової літератури
О Мариновська, Ю Завалевський
Обрії, 17-22, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20