Юрій Завалевський
Юрій Завалевський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспроможний вчитель: теорія і практика: навч. посіб
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2010
252010
Сучасний вчитель: вимір часу: навч.-метод. посіб. для вчителів та студ. вищ. пед. навч. закл.
ЮІ Завалевський
К.: Видавничий дім “Букрек, 2008
232008
Сучасний вчитель: вимір часу: Навчальнометодичний посібник для вчителів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮІ Завалевський
Київ: Видавничий дім «Букрек, 2008
232008
Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи
ЮІ Завалевський
Юрій Іванович Завалевський, 2003
232003
Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
ЮІ Завалевський
К, 2003
212003
Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2014
182014
Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету. Науково-методичний посібник
КМ Старченко, ВІ Пуцов, ЮІ Завалевський, ГМ Литвиненко
Чернівці: Букрек, 2010
142010
Сутність інноваційної педагогічної діяльності
Ю Завалевський
Педагогічний дискурс, 63-70, 2014
112014
Педагогічні технології підготовки конкурентоспроможного вчителя:[навч. посіб.]
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2011
112011
Громадянська освіта і громадянське виховання в закладах освіти
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2004
112004
Становлення конкурентоспроможного педагога в сучасному навчальному закладі
Ю Завалевський
Початкова школа, 4-6, 2012
102012
Основи психології: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів
АІ Веракіс, ЮІ Завалевський, КМ Левківський
Х, 2005
102005
Проблеми соціально-громадянського виховання особистості та підходи до її розв’язання в історії теоретичної думки
Ю Завалевський
Педагогіка і психологія, 55-64, 2002
102002
Шляхи і рівні підготовки вчителя до професійної діяльності на основі компетентнісного підходу
Ю Завалевський
Науковий часопис НДУ імені МП Драгоманова. Серія 17, 2010
82010
Громадянське становлення учнів у процесі виховної діяльності
Ю Завалевський
Рідна школа, 17-19, 2003
82003
Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя [Електронний ресурс]
ЮІ Завалевський
Народна освіта:[електронне наукове фахове видання].–Режим доступу: http …, 0
8
Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти
ВВ Дивак, ЮІ Завалевський, ГМ Литвиненко
Післядипломна освіта в Україні, 21-24, 2002
72002
Науково-методичні засади підготовки вчителя початкових класів як конкурентоспроможного фахівця
Ю Завалевський
Початкова школа, 5-6, 2008
62008
Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні
ЮІ Завалевський, СВ Кириленко
Рівне: РДГУ, 2005
62005
Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності
ЮІ Завалевський
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20