Підписатись
Юрій Завалевський
Юрій Завалевський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспроможний вчитель: теорія і практика: навч. посіб
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек 214, 2010
332010
Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек, 2014
262014
Сучасний вчитель: вимір часу: Навчальнометодичний посібник для вчителів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮІ Завалевський
Київ: Видавничий дім «Букрек, 2008
262008
Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
ЮІ Завалевський
К, 2003
262003
Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи
ЮІ Завалевський
Юрій Іванович Завалевський, 2003
262003
Сучасний вчитель: вимір часу: навч.-метод. посіб. для вчителів та студ. вищ. пед. навч. закл.
ЮІ Завалевський
К.: ВД «Букрек, 2008
232008
Громадянська освіта і громадянське виховання в закладах освіти
ЮІ Завалевський, ЮА Прокопович, ВВ Сагарда
Чернівці: Букрек, 2004
182004
Сутність інноваційної педагогічної діяльності
Ю Завалевський
Педагогічний дискурс, 63-70, 2014
172014
Педагогічні технології підготовки конкурентоспроможного вчителя:[навч. посіб.]
ЮІ Завалевський
Чернівці: Букрек 303, 2011
152011
Управління процесом професійного зростання вчителя
Ю Завалевський
Рідна школа, 52-58, 2012
142012
Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету. Науково-методичний посібник
КМ Старченко, ВІ Пуцов, ЮІ Завалевський, ГМ Литвиненко
Чернівці: Букрек, 2010
142010
Проблеми соціально-громадянського виховання особистості та підходи до її розв’язання в історії теоретичної думки
ЮІ Завалевський
Педагогіка і психологія, 55-64, 2002
132002
Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя
ЮІ Завалевський
Народна освіта:[електронне наукове фахове видання].–Режим доступу: http …, 2015
122015
Підготовка педагогів до впровадження сучасних технологій навчання та виховання
Ю Завалевський
Вища шк, 7-21, 2013
112013
Становлення конкурентоспроможного педагога в сучасному навчальному закладі
Ю Завалевський
Початкова школа, 4-6, 2012
102012
Громадянське становлення учнів у процесі виховної діяльності
Ю Завалевський
Рідна школа, 17-19, 2003
102003
Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти
ВВ Дивак, ЮІ Завалевський, ГМ Литвиненко
Післядипломна освіта в Україні, 21-24, 2002
102002
Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності
ЮІ Завалевський
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
92016
Шляхи і рівні підготовки вчителя до професійної діяльності на основі компетентнісного підходу
Ю Завалевський
Науковий часопис НДУ імені МП Драгоманова. Серія 17, 2010
82010
Науково-методичні засади підготовки вчителя початкових класів як конкурентоспроможного фахівця
Ю Завалевський
Початкова школа, 5-6, 2008
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20