Підписатись
Юлія Рижкова, Yuliia Ryzhkova, Юлия Рыжкова
Юлія Рижкова, Yuliia Ryzhkova, Юлия Рыжкова
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 285-289, 2020
893*2020
Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми
ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 24-28, 2005
662005
Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова
ДП "Інформ-аналіт. агентство", 2010
44*2010
Innovation policy and implementation of smart specialisation in Ukraine
I YEGOROV, Y RYZHKOVA
Економіка та прогнозування, 48-64, 2018
372018
Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь
17*2022
Європейське інноваційне табло: система індикаторів інноваційного розвитку
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 71-76, 2006
17*2006
Науково-технiчна та iнновацiйна дiяльнiсть в Українi у контекстi євроiнтеграцiйних процесiв: монографiя та iн
IЮ Егоров, IА Жукович, ЮО Рижкова, МВ Пугачова
Наук.-техн. комплекс стат. дослiдж. К.: IВЦ Держкомстату України., 223, 2006
14*2006
Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь. НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». Київ. 2016
13*2016
Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в деяких країнах світу
ЮО Рижкова
Проблеми науки, С.41-50, 2015
8*2015
Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу
ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 69-76, 2009
82009
Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 74-80, 2008
7*2008
Соціально-економічні аспекти процесів цифровізації: інструменти дослідження у країнах ОЕСР
ІЮ Єгоров, ЮО Рижкова
XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного …, 2019
62019
Регіональний розвиток на основі розумної спеціалізації
В Грига, Ю Рижкова
Стратегія розвитку, 30-33, 2018
6*2018
Табло інноваційного союзу–основний інструмент реалізації інноваційної політики Європейського Співтовариства
ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 82-88, 2011
62011
Розбудова економіки, базованої на знаннях, та особливості статистичного обліку розповсюдження наукових знань
ІА Жукович, ЮО Рижкова, ІЮ Єгоров
Проблеми науки, 2-7, 2005
62005
Методологічні аспекти вдосконалення статистики інноваційної діяльності в Україні/Жукович ІА
ІА Жукович, Рижкова
Проблеми науки, 20и25, 2005
52005
Стратегія розумної спеціалізації як інструмент стимулювання інноваційного розвитку регіонів
ЮО Рижкова
Матеріали ХХІ міжнародної науково- практичної конференції, "Проблеми і …, 2016
4*2016
Міжнародний досвід обстеження інновацій у сфері послуг
ЮО Рижкова
Проблеми науки, 43-47, 2008
42008
Enabling the triple helix model through the implementation of smart specialization: the case of Ukraine
I Yegorov, V Gryga, Y RYZHKOVA
Science and innovation 18 (4), 3-16, 2022
32022
Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми
ЮО Рижкова
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 86-92, 2016
3*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20