Підписатись
Юлія Рижкова, Yuliia Ryzhkova, Юлия Рыжкова
Юлія Рижкова, Yuliia Ryzhkova, Юлия Рыжкова
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 285-289, 2020
767*2020
Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми
ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 24-28, 2005
602005
Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова
ДП "Інформ-аналіт. агентство", 2010
42*2010
Innovation policy and implementation of smart specialisation in Ukraine
I YEGOROV, Y RYZHKOVA
Економіка та прогнозування, 48-64, 2018
272018
Європейське інноваційне табло: система індикаторів інноваційного розвитку
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова
Статистика України, 71-76, 2006
16*2006
Науково-технiчна та iнновацiйна дiяльнiсть в Українi у контекстi євроiнтеграцiйних процесiв: монографiя та iн.
IЮ Егоров, IА Жукович, ЮО Рижкова, МВ Пугачова
Наук.-техн. комплекс стат. дослiдж. К.: IВЦ Держкомстату України., 223, 2006
11*2006
Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь. НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». Київ. 2016
10*2016
Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу
ІА Жукович, ЮО Рижкова
НДІ статистичних досліджень, 2009
82009
Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова
НДІ статистичних досліджень, 2009
7*2009
Табло інноваційного союзу–основний інструмент реалізації інноваційної політики Європейського Співтовариства
ІА Жукович, ЮО Рижкова
НДІ статистичних досліджень, 2012
62012
Розбудова економіки, базованої на знаннях, та особливості статистичного обліку розповсюдження наукових знань
ІА Жукович, ЮО Рижкова, ІЮ Єгоров
Проблеми науки, 2-7, 2005
62005
Регіональний розвиток на основі розумної спеціалізації
В Грига, Ю Рижкова
Стратегія розвитку, 30-33, 2018
5*2018
Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в деяких країнах світу
ЮО Рижкова
Проблеми науки, С.41-50, 2015
5*2015
Методологічні аспекти вдосконалення статистики інноваційної діяльності в Україні/Жукович ІА
ІА Жукович, Рижкова
Проблеми науки, 20и25, 2005
52005
Соціально-економічні аспекти процесів цифровізації: інструменти дослідження у країнах ОЕСР
ІЮ Єгоров, ЮО Рижкова
XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного …, 2019
4*2019
The formation of science statistics: foreign and national experience
IA Zhukovych, YO Ryzhkova
Applied statistics: problems of theory and practice 2, 208-214, 2011
42011
Міжнародний досвід обстеження інновацій у сфері послуг
ЮО Рижкова
Проблеми науки, 43-47, 2008
42008
Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми
ЮО Рижкова
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 86-92, 2016
3*2016
Стратегія розумної спеціалізації як інструмент стимулювання інноваційного розвитку регіонів
ЮО Рижкова
Матеріали ХХІ міжнародної науково- практичної конференції, "Проблеми і …, 2016
3*2016
Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності
ІЮ Єгоров, ЮО Рижкова
Статистика України, С.4-9, 2014
3*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20