Olena Bielova, Бєлова Олена Олександрівна
Olena Bielova, Бєлова Олена Олександрівна
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Neonatology
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасні стратегії ентерального харчування новонароджених з дуже малою масою тіла при народженні (огляд літератури)
ЄЄ Шунько, ОО Бєлова, РВ Путкарадзе
Молодий вчений, 2015
22015
Аналіз перинатальної патології дітей, які народились з дуже малою масою тіла, і стану здоров'я їхніх матерів
ЄЄ Шунько, ОО Бєлова, ОТ Лакша, ТО Орлова, СЯ Старенька
Здоровье женщины, 176-179, 2016
12016
Постнатальний фізичний розвиток дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла
ОО Бєлова
Современная педиатрия, 50-53, 2015
12015
Клінічні спостереження за новонародженими від багатоплідної вагітності
ЄЄ Шунько, ЮП Сюрха, ОО Бєлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика, 2014
12014
Застосування збагачувача грудного молока для вигодовування недоношених дітей
ЄЄ Шунько, НМ Пясецька, ОО Бєлова, ОТ Лакша, ЮЮ Краснова
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2014
12014
Шляхи розвитку неонатології в Україні у XXI столітті-впровадження світових стандартів надання медичної допомоги глибоконедоношеним дітям та їх подальша медико-соціальна …
ЄЄ Шунько, ОТ Лакша, ОО Бєлова, ТВ Кончаковська, ТО Орлова, ...
Современная педиатрия, 2010
12010
POSTNATAL GROWTH RESTRICTION IN NEONATES WITH VLBW AND ELBW DURING NEONATAL HOSPITAL STAY
ОО Бєлова, ЄЄ Шунько, ОТ Лакша
Sciemcee Publishing, 2018
2018
Традиції та новації у викладанні неонатології лікарям-інтернам
ЄЄ Шунько, ОВ Воробйова, ОТ Лакша, ТВ Кончаковська, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 118 - 127, 2017
2017
Прогнозування та профілактика перинатальної патології, асоційованої з дуже малою масою тіла при народженні.
О Бєлова
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 2017
2017
Биоэлементный портрет новорожденных с очень низкой массой тела и их матерей
ЕЕ Шунько, ЕА Белова, СВ Фус
Педиатрия. Восточная Европа 4 (1), 18-27, 2016
2016
Аналіз особливостей постнатального фізичного розвитку дітей з дуже малою масою тіла при народженні в умовах відділення інтенсивної терапії та виходжування новонароджених
ЄЄ Шунько, ОО Бєлова, РВ Путкарадзе, ОМ Бакаєва, ЛВ Ніконова
Современная педиатрия, 11-14, 2016
2016
Анализ особенностей постнатального физического развития детей с очень низкой массой тела при рождении в условиях отделения интенсивной терапии и выхаживания новорожденных
YY Shunko, EA Belova, RV Putkaradze, OM Bakayeva, LV Nikonova
Современная педиатрия, 11-14, 2016
2016
Оцінка ризику значної затримки розвитку дітей, які народились з дуже і надзвичайно малою масою тіла
ЄЄ Шунько, ОО Бєлова, ЮЮ Краснова
Перинатология и педиатрия, 97 - 100, 2016
2016
Особистісна і реактивна тривожність у матерів, що народили дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла
ЄЄ Шунько, ОО Бєлова
Современная педиатрия, 119-122, 2015
2015
Современные стратегии энтерального питания новорожденных с очень низкой массой тела при рождении (обзор литературы)
ЕЕ ШУНЬКО, ЕА БЕЛОВА, РВ ПУТКАРАДЗЕ
Молодий вчений, 2015
2015
Скринінг слуху у новонароджених шляхом реєстрації викликаної отоакустичної емісії
ЄЄ Шунько, АЛ Косаковський, ОО Бєлова, ОТ Лакша
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2014
2014
Скринінг слуху у новонароджених шляхом викликаної отоакустичної емісії
ЄЄ Шунько, АЛ Косаковський, ОО Бєлова, ОТ Лакша
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 143-145, 2014
2014
Збірник тестових питань для складання атестаційного комп'ютерного іспиту за спеціальністю" Неонатологія"
ЄЄ Шунько, НМ Пясецька, ОТ Лакша, ЮЮ Краснова, ТВ Кончаковська, ...
НМАПО імені ПЛ Шупика, 2011
2011
Еталони практичних навичок в неонатології
ЄЄ Шунько, НМ Пясецька, ТВ Кончаковська, ОТ Лакша, ЮЮ Краснова, ...
НМАПО імені ПЛ Шупика, 2011
2011
СОБЫТИЯ EVENTS
С ПЕДІАТРІЯ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20