Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
МОН України
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
5292003
Психология решения школьниками творческих задач
ВА Моляко
К.: Рад. школа 94, 1983
3521983
Ferroelectric nematic suspension
Y Reznikov, O Buchnev, O Tereshchenko, V Reshetnyak, A Glushchenko, ...
Applied Physics Letters 82 (12), 1917-1919, 2003
3182003
Психология конструкторской деятельности
ВА Моляко
Машиностроение, 1983
2881983
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
2742007
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 284-330, 2006
2542006
Психология творческой деятельности
ВА Моляко
К.: Знание, 1978
2231978
Orientational coupling amplification in ferroelectric nematic colloids
F Li, O Buchnev, CI Cheon, A Glushchenko, V Reshetnyak, Y Reznikov, ...
Physical review letters 97 (14), 147801, 2006
2172006
Історія педагогіки
Т АНГЛІЙСЬКИХ, НДОП ІНТЕЛЕКТУ
Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць., 3, 2003
2012003
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
1982003
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
1932008
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
1811997
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою
ОМ Спірін
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1512007
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2009
1492009
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1342012
Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія
МА Козловець
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1312009
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики
ОМ Спірін
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 2009
1282009
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1232009
Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы
МА Федорова
Анализируются возможности синергического подхода к процессу воспитания в …, 2004
1172004
Memory effect in filled nematic liquid crystals
A Glushchenko, H Kresse, V Reshetnyak, Y Reznikov, O Yaroshchuk
Liquid crystals 23 (2), 241-246, 1997
1151997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20