Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
МОН України
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6622003
Психология решения школьниками творческих задач
ВА Моляко
К.: Рад. школа 94, 1983
4501983
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
3612006
Ferroelectric nematic suspension
Y Reznikov, O Buchnev, O Tereshchenko, V Reshetnyak, A Glushchenko, ...
Applied Physics Letters 82 (12), 1917-1919, 2003
3542003
Психология конструкторской деятельности
ВА Моляко
Машиностроение, 1983
3421983
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
3362007
Психология творческой деятельности
ВА Моляко
К.: Знание, 1978
3091978
Історія педагогіки
МВ Левківський
К.: Центр навчальної літератури, 71, 2003
2942003
Orientational coupling amplification in ferroelectric nematic colloids
F Li, O Buchnev, CI Cheon, A Glushchenko, V Reshetnyak, Y Reznikov, ...
Physical Review Letters 97 (14), 147801, 2006
2452006
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
2452003
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Тернопіль: Економічна думка 570, 223, 2008
2172008
Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
1991997
Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія
МА Козловець
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1952009
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомир: ПП Рута, 2009
1772009
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1692012
Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы
МА Федорова
1662004
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики
ОМ Спірін
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 2009
1612009
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою
ОМ Спірін
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1572007
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1482009
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1422007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20