Подписаться
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
МОН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
8962003
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
5732006
Психология решения школьниками творческих задач
VA Moljako
Радянська школа, 1983
5541983
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
4942007
Психология творческой деятельности
ВА Моляко
К.: Знание 978, 1978
4601978
Психологическая структура конструкторской деятельности
ВА Моляко
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2021
4362021
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
4202003
Ferroelectric nematic suspension
Y Reznikov, O Buchnev, O Tereshchenko, V Reshetnyak, A Glushchenko, ...
Applied Physics Letters 82 (12), 1917-1919, 2003
4092003
Історія педагогіки
Т АНГЛІЙСЬКИХ, НДОП ІНТЕЛЕКТУ
Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць., 3, 2006
3732006
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
3692008
Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія
МА Козловець
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
3442009
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
2982007
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомирський національний агроекологічний університет; Рута, 2009
2972009
Основи вікової психології
ММ Заброцький
Тернопіль: навчальна книга–Богдан 112, 2005
2962005
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики
ОМ Спірін
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 2009
2932009
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2871997
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации программы для ЭВМ Регистрационный номер: 2012614244 (12.05. 2012) Заявка: 2012611929 (20.03. 2012)
МХ Прилуцкий, НВ Старостин, ЛГ Афраймович, АВ Филимонов, ...
283*2010
Orientational coupling amplification in ferroelectric nematic colloids
F Li, O Buchnev, CI Cheon, A Glushchenko, V Reshetnyak, Y Reznikov, ...
Physical Review Letters 97 (14), 147801, 2006
2822006
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
2692012
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
2582009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20