Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
МОН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6862003
Психология решения школьниками творческих задач
ВА Моляко
К.: Рад. школа 94, 1983
4921983
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
4142006
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
3682007
Ferroelectric nematic suspension
Y Reznikov, O Buchnev, O Tereshchenko, V Reshetnyak, A Glushchenko, ...
Applied Physics Letters 82 (12), 1917-1919, 2003
3652003
Психология конструкторской деятельности
ВА Моляко
Машиностроение, 1983
3631983
Психология творческой деятельности
ВА Моляко
К.: Знание, 1978
3411978
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
2852003
Історія педагогіки
Т АНГЛІЙСЬКИХ, НДОП ІНТЕЛЕКТУ
Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць., 3, 2003
2692003
Orientational coupling amplification in ferroelectric nematic colloids
F Li, O Buchnev, CI Cheon, A Glushchenko, V Reshetnyak, Y Reznikov, ...
Physical review letters 97 (14), 147801, 2006
2542006
Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія
МА Козловець
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
2382009
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
2372008
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2201997
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2009
2102009
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1982012
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики
ОМ Спірін
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 2009
1972009
Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы
МА Федорова
1972004
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою
ОМ Спірін
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1812007
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1752007
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1712009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20