Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
МОН України
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6692003
Психология решения школьниками творческих задач
ВА Моляко
К.: Рад. школа 94, 1983
4611983
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
3702006
Ferroelectric nematic suspension
Y Reznikov, O Buchnev, O Tereshchenko, V Reshetnyak, A Glushchenko, ...
Applied Physics Letters 82 (12), 1917-1919, 2003
3592003
Психология конструкторской деятельности
ВА Моляко
Машиностроение, 1983
3501983
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
3422007
Психология творческой деятельности
ВА Моляко
К.: Знание, 1978
3191978
Історія педагогіки
МВ Левківський
К.: Центр навчальної літератури, 71, 2003
3032003
Orientational coupling amplification in ferroelectric nematic colloids
F Li, O Buchnev, CI Cheon, A Glushchenko, V Reshetnyak, Y Reznikov, ...
Physical Review Letters 97 (14), 147801, 2006
2492006
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
2482003
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
2282008
Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2141997
Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія
МА Козловець
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
2062009
Життєдіяльність та рухова активність студентів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2009
1842009
Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы
МА Федорова
1772004
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1752012
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики
ОМ Спірін
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 2009
1652009
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою
ОМ Спірін
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1582007
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1512009
Толковый словарь ненормативной лексики русского языка: около 16,000 слов
ДИ Квеселевич
Астрель, 2003
1452003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20