Петро Петрович Микитюк / Petro Mykytyuk
Петро Петрович Микитюк / Petro Mykytyuk
Д.е.н., професор, Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний менеджмент: навч. посіб./ Петро Микитюк
ПП Микитюк
К.: Центр навч. літ., 2007
350*2007
Інноваційна діяльність: навч. посіб.
ПП Микитюк, БГ Сенів
К.: Центр учбової літератури, 2009
2262009
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства
ПП Микитюк
Економічна думка ТНЕУ, 2007
912007
Аналiз iнвестицiйно-iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: Монографiя
ПП Микитюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2009
67*2009
Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник
ПП Микитюк, ЖЛ Крисько, ОФ Овсянюк-Бердадіна, СМ Скочиляс
Тернопіль: ПП «Принтер Інформ, 2015
502015
Iнновацiйний менеджмент: навч. посiб.
ПП Микитюк
232007
Інвестиційно-інноваційний менеджмент
ПП Микитюк
Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2015
172015
Інноваційний розвиток підприємства
ПП Микитюк, ЖЛ Крисько, ОФ Овсянюк-Бердадіна, СМ Скочиляс
Принтер Інформ, 2015
122015
Інноваційний розвиток промислового підприємства
ПП Микитюк
Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту., 339-343, 2013
122013
Перепони інноваційного розвитку економіки та шляхи їх подолання
ПП Микитюк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2005
122005
Управління проектами : навч. посіб.
ПП Микитюк, ВЯ Брич, ТЛ Желюк, АЄ Буяк, ІО Демків, ВП Микитюк, ...
10*2017
Iнновацiйний менеджмент: навчальний посiбник
ПП Микитюк
102006
Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання
ПС Харів, ПП Микитюк
Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон …, 2014
92014
Основні критерії оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів
ПП Микитюк
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013
92013
Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : теорія і практика [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 …
ПП Микитюк
Тернопільський національний економічний університет, 2011
92011
Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09
ПП Микитюк
Тернопільський національний економічний університет, 2011
92011
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
ПП Микитюк
Світ фінансів, 94-99, 2008
92008
Стратегія регіональної інноваційної політики
ПП Микитюк
Тернопільська академія народного господарства, 2005
92005
Управління проектами: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ПП Микитюк, ВЯ Брич, ЯД Паранюк
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017
82017
Аналіз результатів діяльності підприємств на основі кореляційно-регресійного методу
ПП Микиmюк, ТР Фецович
Вісник львіввської комерційної академії: серія економіка, 105-111, 2014
82014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20