Підписатись
Олексій Ярощук / Oleksiy Yaroshchuk
Олексій Ярощук / Oleksiy Yaroshchuk
к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет, ORCID 0000-0002-9008-3166
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства
С Шкарабан, Б Корецький, О Ярощук
Тернопільський національний економічний університет, 2010
35*2010
Accounting and Financial Reporting System in the Digital Economy
I Spilnyk, R Brukhanskyi, O Yaroshchuk
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
312020
Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах
ОВ Ярощук
Тернопіль: Екон. думка, 1999
261999
Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика
ВС Здреник, ОВ Ярощук
Крок, 2011
252011
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
242015
Технологія блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті
О Ярощук, І Белова
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2021
22*2021
Принцип системності в аналітичних дослідженнях
ІВ Спільник, ОВ Ярощук
Економічний аналіз, 182-190, 2018
222018
Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів
О Ярощук
Економічний аналіз 7, 219-223, 2010
182010
Аналіз структури капіталу підприємства
О Ярощук
Економічний аналіз, 341-349, 2009
182009
Методичні аспекти оцінки економічної безпеки підприємства
ОВ Ярощук
Тернопільський національний економічний університет, 2011
17*2011
Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування
І Спільник, О Ярощук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 81-92, 2020
162020
Дохідний підхід до оцінювання вартості компанії
ОВ Ярощук
Наука молода, 2012
162012
Аналіз формування капіталу підприємства
ОВ Ярощук
Тернопільська академія народного господарства, 2004
162004
Проблемні аспекти розвитку вітчизняної аналітичної науки та практики
ОВ Ярощук
Тернопіль, Вектор, 2016
122016
Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства
ОВ Ярощук
Економічний аналіз, 236-240, 2013
112013
Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань
ОВ Ярощук, ІД Ярощук
Економічний аналіз, 136-154, 2014
102014
Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства
О Ярощук
Економічний аналіз, 460-466, 2012
102012
Корпоративний контроль та методи його захисту
ОВ Ярощук
Тернопільський національний економічний університет, 2006
8*2006
System principle in analytical research
IV Spilnyk, OV Yaroshchuk
Ekonomichnyy analiz 28 (2), 182-190, 2018
6*2018
Instytualizatsiia kryptovaliuty: rehuliuvannia, pravovyi status, oblik i ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ACCOUNTING AND TAXATION opodatkuvannia
I Spilnyk, O Yaroshchuk
Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii 2 …, 2020
52020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20