Олексій Ярощук / Oleksiy Yaroshchuk
Олексій Ярощук / Oleksiy Yaroshchuk
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами
ВС Здреник
ЖДТУ, 2010
26*2010
Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах
ОВ Ярощук
Тернопіль: Екон. думка, 1999
221999
Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства
С Шкарабан, Б Корецький, О Ярощук
Тернопільський національний економічний університет, 2010
182010
Аналіз формування капіталу підприємства
ОВ Ярощук
Олексій Вікторович Ярощук.–Тернопіль, 2004.–22 с, 2004
152004
Аналіз структури капіталу підприємства
О Ярощук
Економічний аналіз, 341-349, 2009
142009
Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів
О Ярощук
Економічний аналіз 7, 219-223, 2010
122010
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський
монографія/РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло [та ін.].–Тернопіль: Крок, 2015
102015
Аналіз системи економічної безпеки підприємства
О Ярощук
Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту, 2011
9*2011
Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства
ОВ Ярощук
Економічний аналіз, 236-240, 2013
82013
Дохідний підхід до оцінювання вартості компанії
ОВ Ярощук
Наука молода, 2012
72012
Корпоративний контроль та методи його захисту
ОВ Ярощук
Наукові записки: зб. наук. пр./Терноп. акад.. нар. госп-ва. Тернопіль: ТАНГ …, 2006
7*2006
Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань
OV Yaroshchuk, ID Yaroshchuk
Економічний аналіз 17 (2), 136-154, 2014
52014
Проблемні аспекти розвитку вітчизняної аналітичної науки та практики
ОВ Ярощук
Прикладна економіка-від теорії до практики: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2016
42016
Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства
О Ярощук
Економічний аналіз, 460-466, 2012
32012
Принцип системності в аналітичних дослідженнях
IV Spilnyk, OV Yaroshchuk
Економічний аналіз 28 (2), 182-190, 2018
22018
Аналіз системи економічної безпеки підприємства
О Ярощук
Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту, 2011
22011
Оптимізація структури капіталу за допомогою механізму фінансового левериджу
ОВ Ярощук
Наук. записки. Збірн. наук. праць кафедри економічного аналізу. Вип 10, 175-178, 0
2
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮКАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О Ярощук
Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки …, 2017
12017
Принцип системності в аналітичних дослідженнях/Ірина Володимирівна Спільник, Олексій Вікторович Ярощук
ІВ Спільник
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 0
1
Базові концепції аналізу фінансових ринків/Олексій Вікторович Ярощук
ОВ Ярощук
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні …, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20