Follow
Тетяна Мусійчук
Тетяна Мусійчук
викладач кафедри міжкультурної комунікації
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Діалогічний дискурс як модель міжособистісної комунікації
Т Мусійчук
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
52010
Комунікативна ситуація обурення
Т Мусійчук
Актуальні питання іноземної філології, 104-111, 2016
32016
Використання маніпулятивної стратегії в комунікативній ситуації обурення
ТІ Мусійчук
Sciences of Europe, 37-40, 2021
22021
Невербальні засоби вираження обурення
ТІ Мусійчук
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер …, 2018
22018
Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики висловлень обурення в сучасній англійській мові
ТІ Мусійчук
Запоріжжя, 2021, 0
2
Лексичний склад англійських компаративних фразеологізмів на позначення рис характеру і темпераменту людини Constituent lexemes of the English comparative idioms denoting human …
ТІ Мусійчук, ЕК Коляда, ОО Пелипенко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2023
12023
Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення
Т Мусійчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
12015
Висловлення обурення як реакція на несправедливість
Т Мусійчук
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
12014
Структурні, семантичні та прагматичні характеристики висловлень спонтанного обурення
ТІ Мусійчук
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, 57-60, 2024
2024
Синтаксична характеристика висловлень обурення
ТІ Мусійчук, ЕК Коляда
Видавничий дім" Гельветика", 2023
2023
The world of short stories: навч. посібн. із англійської мови для студентів 3–4 курсів спеціалізації 035.01 «Українська мова та література»
В Бобков, Т Мусійчук, Е Крайчинський
Вид-во НаУОА, 2023
2023
СИНТАКСИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИСЛОВЛЕНЬ ОБУРЕННЯ SYNTACTIC PROPERTIES OF INDIGNATION UTTERANCES
ТІ Мусійчук
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 86, 2023
2023
THE USE OF MANIPULATIVE STRATEGY IN THE COMMUNICATIVE SITUATION OF INDIGNATION
ТІ Мусійчук
Sciences of Europe, 37-40, 2021
2021
Україна–Канада: сучасні наукові студії
ІВ Лесик, ІМ Міщук, Т Мірончук, НА Одарчук, ОВ Василенко, ...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
2018
Обурення як конфліктоген і як реакція на конфдіктоген
Т Мусійчук
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики, 85-89, 2016
2016
Категоріальна емоційна ситуація «обурення»
Т Мусійчук
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і …, 2015
2015
Теоретичні засади дослідження висловлень обурення
Т Мусійчук
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17