Марія Бобро
Марія Бобро
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепти «жити»,«життя» як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень
МП Бобро
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2013
32013
Українська історична та діалектна лексика із значенням бідувати”
МП Бобро
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
12014
Опозиції верх–низ та рух угору–рух вниз як аксіологічні маркери концепту життя
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка
МП Бобро
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 18-27, 2015
2015
Аксіологічна параметризація концепту «робота» та його вербалізації в сучасній українській мові
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи із значенням жити, існувати в українській мові
МП Бобро
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 28-35, 2014
2014
Вербальні репрезентанти архетипу «жити багато» в українському лінгвокультурному просторі
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
Морфолого-семантична група із архісемами «жити»,«існувати» в середньоукраїнській мові (на матеріалі словника української мови XVI—першої половини XVII ст.)
МП Бобро
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–9