Марія Бобро
Марія Бобро
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепти «жити»,«життя» як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень
МП Бобро
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2013
32013
Аксіологічна параметризація концепту «робота» та його вербалізації в сучасній українській мові
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
12015
Українська історична та діалектна лексика із значенням бідувати”
МП Бобро
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
12014
Опозиції верх–низ та рух угору–рух вниз як аксіологічні маркери концепту життя
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка
МП Бобро
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 18-27, 2015
2015
Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи із значенням жити, існувати в українській мові
МП Бобро
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 28-35, 2014
2014
Вербальні репрезентанти архетипу «жити багато» в українському лінгвокультурному просторі
МП Бобро
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
Морфолого-семантична група із архісемами «жити»,«існувати» в середньоукраїнській мові (на матеріалі словника української мови XVI—першої половини XVII ст.)
МП Бобро
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–9