Подписаться
Ольга Любіцева | Olga Liubitseva
Ольга Любіцева | Olga Liubitseva
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)
ОО Любіцева
К.: Альтерпрес 436, 2, 2002
10482002
Туристичні ресурси України. Навчальний посібник
ОО Любіцева, ЄВ Панкова, ВІ Стафійчук
к.: альтерпрес 369, 2, 2007
254*2007
Методика розробки турів: навчальний посібник
ОО Любіцева
К.: Альтерпрес, 2003
1922003
Географія релігій
СВ Павлов, КВ Мезенцев, ОО Любіцева
К.: АртЕк, 1998
991998
Туризмознавство: вступ до фаху: підручник
ОО Любіцева, ВК Бабарицька
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 22, 2008
842008
Паломництво та релігійний туризм: навч. посіб.
ОО Любіцева, СП Романчук
К.: Алтьтерпрес, 2010.–396с, 2011
282011
Геопросторова організація туристичного процесу
ОО Любіцева
Автореф.... док. геогр. наук, 2003
262003
Типізація дестинацій
ОО Любіцева, ОВ Третяков
Географія та туризм, 3-9, 2012
252012
Market of tourist services (geospatial aspects)
OO Lyubitseva
K.: Alterpress, 2002
242002
Розвиток екологічного туризму в Україні
ОО Любіцева, К Сташук
Економічна та соціальна географія 53, 189-196, 2002
212002
Geography of Tourism of Ukraine
V Kiptenko, O Lyubitseva, M Malska, M Rutynskiy, Y Zan’ko, J Zinko
The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries, 509-551, 2017
202017
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід
ОВ Бойко, ІІ Волкова, ГІ Гапоненко, ЮП Грицак, АП Гуслєв, НІ Данько, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2013
15*2013
До питання термінології в туризмі
ОО Любіцева
Географія та туризм, 7-10, 2010
152010
Ринок туристичних послуг [Електронний ресурс]
ОО Любіцева
Все о туризме.–Режим доступу: http://tourlib. net/books_ukr/lubiceva _rtp12 …, 2002
152002
Typizatsiya destynatsiy [Typization of Destinations]
OO Lyubitseva, OV Tret’yakov
Heohrafiya ta turyzm. Vyp 17, 3-9, 2012
142012
Напрямки розвитку релігійного туризму в Україні
ОО Любіцева, СП Романчук
Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Туризм у ХХІ …, 2002
142002
Організація туризму
ВК Бабарицька, ОО Любіцева
Навч. пос. ч. 1.–К., 1998 р.–82 с, 1998
141998
Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст
О Любіцева
Географія та туризм, 93-99, 2013
122013
Tourism market (geospatial aspects)
AA Lyubitseva
Kyiv: Alterpress, 2003
122003
Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід
I Smyrnov, O Liubitseva
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2020
102020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20