Сергій Мирославський
Сергій Мирославський
к.ю.н., доцент ДВНЗ "УАБС НБУ"
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Історія розвитку правового регулювання та застосування векселя у банківській діяльності
АО Ткаченко, АА Ткаченко, СВ Мирославський, СВ Мирославский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
32002
Щодо перспектив розширення сфери використання векселів в Україні
СВ Мирославський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
22012
Щодо поняття системи цінних паперів
С Мирославськии
Підприємництво, господарство і право, 55-57, 2011
12011
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ: СУЧАСНІ ПРАВОВІ РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ
СВ Мирославський, ОО Ковтун
2017
Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні
СВ Мирославський, СВ Мирославский, ДС Шестаченко
Сумський державний університет, 2017
2017
Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти
СВ Мирославський
Правова інформатика, 73-78, 2015
2015
ПРОБЛЕМИ ОБІГУ ФІНАНСОВИХ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ
МС Співак, СВ Мирославський
Редакційна колегія збірника: к. ю. н. МВ Плотнікова (голова редколегії) к. ю …, 2015
2015
Щодо правової природи розрахункового чека
ДО Кулик
Форум права, 236–243-236–243, 2014
2014
Щодо поняття" адміністративні послуги"
СВ Мирославський
ТОВ" Гарантія", 2012
2012
Сучасний стан та перспективи правового регулювання авалювання векселів
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
2011
Перспективи використання векселя в міжнародній банківській конкуренції
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
2011
Співвідношення абстрактності та безумовності у вексельному праві
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Національна академія правових наук України, 2011
2011
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Л Наливайко, В Ліпкан, Ю Максименко, М Черкас, Н Морозова, ...
2011
До питання про структуру системи цінних паперів
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
2011
Історичні аспекти розвитку нормативного регулювання боргових цінних паперів
СВ Мирославський
Держава і право, 2011
2011
Окремі питання авалювання векселів у сучасній банківській практиці в контексті розвитку банківської системи України
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
2011
ПРО СТРУКТУРУ СИСТЕМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
СВ Мирославський
2011
Вексельне право
СВ Мирославський
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2011
2011
Щодо гарантійної функції векселя
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
2011
До питання співвідношення поручительства у вексельному і цивільному праві
СВ Мирославський, СВ Мирославский
Університетська книга, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20