Подписаться
Антоніна Волошенко
Антоніна Волошенко
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Корупція: історичні витоки та сучасні прояви
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 8-16, 2015
402015
Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 405-413, 2014
26*2014
Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 51-61, 2016
122016
Економічна корупція як інституція системно-руйнівного характеру
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 78-88, 2017
112017
Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 312-321, 2015
92015
Корупційні ризики в оборонній сфері: природа, чинники та шляхи мінімізації
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 95-105, 2015
82015
Визначення та принципи цінової політики України
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 45-50, 2009
82009
Проблема подолання корупції на євроінтеграційному шляху України
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 108-114, 2016
62016
Вплив корупції на бізнес-середовище
АВ Волошенко
Європейські перспективи, 83-87, 2014
62014
Corruption: Historical Roots and Contemporary Manifestations
AV Voloshenko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 8, 2015
42015
Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 53-58, 2014
42014
Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці: дис.… д-ра екон. наук: 08.00. 03
АВ Волошенко
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2018
32018
Корупція як деструктивний чинник економічної безпеки
АВ Волошенко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
32016
Проблеми застосування антикорупційного дирижизму в економіці України
АВ Волошенко
Інтелект ХХІ, 29-36, 2015
32015
Корупція: причини, наслідки та проблеми ефективної протидії
АВ Волошенко
Інтелект XXI, 77-84, 2015
32015
Еволюція економічної категорії" ціна"
АВ Волошенко
Економіка та держава, 81-84, 2012
32012
Необхідність та методи державного регулювання цін в умовах світової економічної кризи
А Волошенко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
32009
Системна корупція в Україні: причини неефективної протидії
А Волошенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
22018
Необхідність та шляхи запобігання і протидії економічній корупції в Україні
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 55-65, 2016
22016
Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування
АВ Волошенко
Актуальні проблеми економіки, 40-50, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20