Підписатись
Гусак Людмила Петрівна/Gusak Lyudmila/Husak Lyudmila/Husak Liudmyla
Гусак Людмила Петрівна/Gusak Lyudmila/Husak Lyudmila/Husak Liudmyla
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей: Автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук
ЛП Гусак
Вінниця, 2007
362007
Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities
II Nikolina, IO Hulivata, LP Husak, LM Radzihovska
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 150-156, 2020
92020
Мотивація пізнавальної діяльності при особистісно орієнтованому навчанні студентів математики
М Гусак
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2004
92004
Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей: навч. посібник
ІО Гулівата, ЛП Гусак, ЛМ Радзіховська
Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018
62018
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів
ЛП Гусак, ОВ Левчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2018
52018
Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів
Г Гусак
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2017
52017
Професiйна спрямованiсть навчання вищої математики студентiв економiчних спецiальностей
ЛП Гусак
52007
Професійна спрямованість навчання математики у системі професійної освіти економістів
Гусак
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 2006
52006
Формування математичних понять засобами інформаційних технологій
Г Гусак
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання., 121-129, 2016
4*2016
Математика і підготовка фахівців економічних спеціальностей
М Гусак
Вінниця: ЦПННМВ Вінницького торговельно-економічного інституту Київського …, 2005
4*2005
Вивчення вищої математики в умовах компетентнісного підходу в освіті
Гусак
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
32014
Удосконалення прийомів та засобів фахової діяльності викладача математики у вищій школі
Гусак
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий …, 2011
32011
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ЛП Гусак
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2005
32005
Місце і роль мотивів вивчення вищої математики при особистісно орієнтованому навчанні на економічних спеціальностях
М Гусак
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових …, 2005
3*2005
Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії
ІО Гулівата, ЛП Гусак
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2021
22021
Інтерактивні методи навчання у процесі вивчення вищої математики студентами економічних спеціальностей
ЛП Гусак
Інтерактивний освітній простір ЗВО, 2019
22019
Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення «Вищої та прикладної математики» студентами закладів вищої освіти
ЛП Гусак
Інтерактивний освітній простір ЗВО, 2018
22018
Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ
Г Гусак
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
22016
Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення циклу математичних дисциплін студентами вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю
Б Гусак
Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка 2 (20/231 …, 2011
2*2011
Місце і роль професійної спрямованості навчання математики у системі підготовки фахівців економічних спеціальностей
М Гусак
Соціалізація особистості: збірник наукових праць Національного педагогічного …, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20