Козаченко Лілія Анатоліївна
Козаченко Лілія Анатоліївна
Миколаївський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
ЛА Козаченко
автореф. дис... канд. екон. наук: 08. 00. 04, 0
8
АПК: приєднання до СОТ. Успіх прийде не одразу [Електронний ресурс]
Л Козаченко
Урядовий кур’єр, 2008
52008
Сучасний стан та передумови виникнення кризи на підприємствах молокопереробної промисловості України
ЛА Козаченко, ЮЮ Чебан
Modern economics, 25-31, 2017
42017
Стратегічні орієнтири інвестування виноробної галузі України
ЛА Козаченко
Інвестиції: практика та досвід, 15-18, 2014
32014
Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку
ЛА Козаченко, ІС Крамаренко
Економіка. Фінанси. Право, 25-28, 2014
32014
INFORMATIONAL SUPPORT OF THE RURAL AREAS’ DEVELOPMENT
TM Iryna Honcharenko, Liliia Kozachenko
Baltic Journal of Economic Studies, 93-99, 2018
12018
Організаційні підходи до управління капіталом акціонерних підприємств виноробної галузі
ЛА Козаченко
Економіка харчової промисловості, 2009
12009
Фінансова інклюзія як фактор стійкого економічного розвитку суспільства
ЛА Козаченко, ЛА Козаченко, НВ Бобровська, НВ Бобровская
Миколаївський національний аграрний університет, 2020
2020
Ефективність управління економічною системою Причорноморського регіону як вагомий інструмент розвитку інвестиційного потенціалу
ЛА Козаченко, ІС Крамаренко, АВ Кириленко
2020
Інклюзивний туризм—інвестиційна складова економіки регіону
ІС Крамаренко, ЛА Козаченко, ОВ Стиценко, КО Карабін
Агросвіт, 83-89, 2020
2020
Закордонна практика
МВ Дубініна, НВ Потриваєва, ІВ Ксьонжик, ЛА Козаченко, СВ Сирцева, ...
2020
Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів у аграрному секторі
АГ Костирко, АГ Костырко, ЛА Козаченко, ЛА Козаченко
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Аудит
ЛА Козаченко, АГ Костирко
2019
Вдосконалення методичних підходів до облікового відображення товарів у підприємствах торгівлі
Л Козаченко, Т Пісоченко
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки …, 2018
2018
Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний аспект
І Крамаренко, Л Козаченко
Економіка України, 49-60, 2018
2018
Методичні засади організації обліку кредиторської заборгованності сільськогосподарських підприємств
Л Козаченко, С Горбач
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія …, 2018
2018
Значення професії бізнес-аналітика в сучасних умовах господарювання
Р Апостолов, Л Козаченко
Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез …, 2018
2018
Современное состояние формирования отчётности малыми и средними предприятиями Украины в соответствии с международными стандартами
ЛА Козаченко, ИВ Андрейченко
Молодёжь в науке и предпринимательстве, 177-180, 2018
2018
Професійні вимоги до головних бухгалтерів страхових компаній
ЛА Козаченко, ОФ Сацура
Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів …, 2017
2017
Сучасні освітні технології в підготовці фахівців фінансово-облікового спрямування у вищих навчальних закладах аграрного профілю
ЛА Козаченко
Матеріали ХVІІІ міжнародного науково-практичного форуму, присвяченого пам …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20