Подписаться
Василь Осьодло
Василь Осьодло
Начальник навчально-наукового інституту воєнної історії, Національний університет оборони
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія професійного становлення офіцера: монографія
ВІ Осьодло
К.: ПП «Золоті ворота, 136-137, 2012
1422012
Психодіагностика
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, 2004
562004
Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта
СД Максименко, ВІ Осьодло
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2010
452010
Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів в умовах професійної діяльності
ВІ Осьодло
Осьодло ВІ–К, 2001
352001
Психодіагностика: Навч. посіб./За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, Ніка-центр, 2004
292004
Психодіагностика: навч. посіб.[для студентів вищих навчальних закладів]
МС Корольчук
К.: Ельга, 2004
272004
Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи
ВІ Осьодло, ДС Зубовський
Український психологічний журнал, 63-79, 2017
252017
Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
АО Вітченко, ВІ Осьодло, СМ Салкуцан
К.: НУОУ ім. Івана Черняховського 272, 7, 2016
232016
Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін
АО Вітченко, ВІ Осьодло
Наука і оборона, 44-50, 2019
222019
Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах
ВІ Осьодло
Проблеми екстремальної та кризової психології, 242-252, 2013
222013
Психологія професійного становлення офіцера
ВІ Осьодло
монографія/ВІ Осьодло.–К.: Золоті ворота, 2012
192012
Психологічні засади становлення суб’єкта військово-професійної діяльності
ВІ Осьодло
ВІ Осьодло, 2013
172013
Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: Монографія. - К. : Видавничий дім "Артек", - 408 с."
ВІ Осьодло, БЛ МиколаЇвна
132018
Officers' foreign language training in educational and information environment of the Higher Military Educational Institution
V Osodlo, V Rakhmanov, V Krykun, N Tarasenko, M Aristarkhova
Review of Education 10 (1), e3317, 2022
122022
Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності
ВІ Осьодло
НТУ" ХПІ", 2012
112012
Когнітивні та екзистенційні феномени психіки в контексті самодетермінації
ВІ Осьодло
Вісник НАОУ, 12, 2009
112009
Вплив смисложиттєвих феноменів на професійну діяльність офіцера
ВІ Осьодло
Вісник Національної академії оборони України: зб. наук, праць, 13, 2009
112009
Методика діагностики професійної мотивації
ВІ Осьодло
Вісн. Нац. акад. оборони України: зб. наук. пр, 4, 2007
112007
Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти
ВІ Осьодло
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
102015
Суб'єктний підхід у психологічному супроводі професійного становлення офіцера
В Осьодло
Психологія особистості, 204-213, 2013
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20