Василь Осьодло
Василь Осьодло
Начальник гуманітарного інституту, Національний університет оборони
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія професійного становлення офіцера: монографія
ВІ Осьодло
К.: ПП «Золоті ворота, 2012
1152012
Психодіагностика
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, 2004
402004
Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта
СД Максименко, ВІ Осьодло
Проблеми сучасної психології 8, 2010
342010
Психодіагностика: навч. посіб.[для студентів вищих навчальних закладів]
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, 2004
322004
Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності
ВІ Осьодло
Осьодло ВІ–К, 2001
322001
Психодіагностика: Навч. посіб./За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, Ніка-центр, 2004
202004
Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
АО Вітченко, ВІ Осьодло, СМ Салкуцан
К.: НУОУ ім. Івана Черняховського 272, 7, 2016
152016
Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи
ВІ Осьодло, ДС Зубовський
Український психологічний журнал, 63-79, 2017
112017
Психологічні засади становлення суб’єкта військово-професійної діяльності
ВІ Осьодло
ВІ Осьодло, 2013
102013
Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності
ВІ Осьодло
НТУ" ХПІ", 2012
92012
Вплив смисложиттєвих феноменів на професійну діяльність офіцера
ВІ Осьодло
Вісник Національної академії оборони України: зб. наук, праць, 13, 2009
92009
Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах
ВІ Осьодло
Проблеми екстремальної та кризової психології, 242-252, 2013
82013
Вплив смисложиттєвих орієнтацій на професійне становлення офіцера
ВІ Осьодло
Вісник НАОУ, 13, 2009
82009
Когнітивні та екзистенційні феномени психіки в контексті самодетермінації
ВІ Осьодло
Вісник НАОУ, 12, 2009
82009
Методика діагностики професійної мотивації
ВІ Осьодло
Вісн. Нац. акад. оборони України: зб. наук. пр, 4, 2007
82007
Психологічна робота в миротворчих операціях: навчальний посібник
ПП Криворучко, ВІ Осьодло, ЛФ Терещенко
ПП Криворучко, ВІ Осьодло, ЛФ Терещенко–К.: НАОУ, 2004
82004
Розвиток уявлень про суб’єкта військової діяльності у філософсько-психологічних та військово-історичних студіях
ВІ Осьодло
Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Зб. наук. праць …, 2009
72009
Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: Монографія. - К. : Видавничий дім "Артек", - 408 с."
ВІ Осьодло, БЛ МиколаЇвна
62018
Психолого-педагогічні аспекти розвитку сучасної вищої військової освіти
ВІ Осьодло
Військова освіта, 135-146, 2013
62013
Авторитет офіцера як чинник ефективності управлінської діяльності
ВІ Осьодло
Вісник Національного університету оборони України, 157-162, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20