Василь Осьодло
Василь Осьодло
Начальник гуманітарного інституту, Національний університет оборони
Підтверджена електронна адреса в nuou.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія професійного становлення офіцера: монографія
ВІ Осьодло
К.: ПП «Золоті ворота, 2012
1192012
Психодіагностика
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, 2004
412004
Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта
СД Максименко, ВІ Осьодло
Проблеми сучасної психології 8, 2010
362010
Психодіагностика: навч. посіб.[для студентів вищих навчальних закладів]
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, 2004
342004
Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності
ВІ Осьодло
Осьодло ВІ–К, 2001
332001
Психодіагностика: Навч. посіб./За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, Ніка-центр, 2004
222004
Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
АО Вітченко, ВІ Осьодло, СМ Салкуцан
К.: НУОУ ім. Івана Черняховського 272, 7, 2016
162016
Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи
ВІ Осьодло, ДС Зубовський
Український психологічний журнал, 63-79, 2017
112017
Психологічні засади становлення суб’єкта військово-професійної діяльності
ВІ Осьодло
ВІ Осьодло, 2013
102013
Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності
ВІ Осьодло
НТУ" ХПІ", 2012
92012
Вплив смисложиттєвих орієнтацій на професійне становлення офіцера
ВІ Осьодло
Вісник НАОУ, 13, 2009
92009
Вплив смисложиттєвих феноменів на професійну діяльність офіцера
ВІ Осьодло
Вісник Національної академії оборони України: зб. наук, праць, 13, 2009
92009
Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах
ВІ Осьодло
Проблеми екстремальної та кризової психології, 242-252, 2013
82013
Когнітивні та екзистенційні феномени психіки в контексті самодетермінації
ВІ Осьодло
Вісник НАОУ, 12, 2009
82009
Методика діагностики професійної мотивації
ВІ Осьодло
Вісн. Нац. акад. оборони України: зб. наук. пр, 4, 2007
82007
Психологічна робота в миротворчих операціях: навчальний посібник
ПП Криворучко, ВІ Осьодло, ЛФ Терещенко
ПП Криворучко, ВІ Осьодло, ЛФ Терещенко–К.: НАОУ, 2004
82004
Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: Монографія. - К. : Видавничий дім "Артек", - 408 с."
ВІ Осьодло, БЛ МиколаЇвна
72018
Розвиток уявлень про суб’єкта військової діяльності у філософсько-психологічних та військово-історичних студіях
ВІ Осьодло
Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Зб. наук. праць …, 2009
72009
Критерії суб’єкта військово-професійної діяльності
ВІ Осьодло
Право і Безпека, 228-232, 2009
72009
Психодіагностика: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів/За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004
72004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20