Подписаться
Оксана Комличенко
Оксана Комличенко
Одесский национальный политехнический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фактори розвитку туристичної галузі
ОО Комліченко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 75-79, 2014
322014
Стратегічне управління регіональним розвитком туризму на основі кластерного підходу
ОО Комліченко, НВ Ротань
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
122015
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих господарств населення
ОО Комліченко
К.: ІАЕ УААН 122, 2003
122003
Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів в контексті потреб економіки та суспільства
ОО Комліченко, ОА Комличенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 270-276, 2013
92013
Формування та оцінка економічного потенціалу туристичної галузі регіону
ОО Комліченко, НВ Ротань
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 178-182, 2014
82014
Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань студентів
ОО Комліченко, ОМ Цвєткова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 178-186, 2013
72013
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ
КОО Ротань Н.В.
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 279-284, 2013
72013
Роль і місце особистих селянських господарств у сучасному агропромисловому комплексі України
ІВ Свиноус
Свиноус ІВ Роль і місце особистих селянських господарств у сучасному …, 2012
62012
Диверсифікація діяльності аграрних підприємств як основа підвищення конкурентоспроможності
ОО Комліченко
Економічні науки. Вип 12, 2009
62009
Використання електронних підручників як одна з форм організації самостійної роботи студентів
ОО Комліченко
Наука і методика:[зб. наук.-метод. праць].–К.: Аграрна освіта, 2006
62006
Інвестиційна привабливість галузей економічної діяльності регіону
ОО Комліченко
Економічний простір, 176-180, 2020
52020
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ
ОО КОМЛІЧЕНКО, НВ РОТАНЬ
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 244, 2005
5*2005
Гендерні особливості зайнятості та безробіття на ринку праці України
ОО Комліченко, ДС Комліченко
Сборник научных трудов SWorld 23 (2), 72-76, 2012
42012
Конкурентоспроможність туристичних дестинацій півдня України
ОО Комліченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
32016
Формування творчої самостійності студентів в навчальному закладі
ОО Комліченко, ОА Комличенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 262-272, 2014
22014
Фінансовий потенціал банківської системи України та його функціонування на ринку банківських послуг
ОО Комліченко, НВ Ротань
Сборник научных трудов SWorld 22 (3), 22-26, 2012
22012
РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
О Комліченко, Н Ротань
Scientific Collection «InterConf+», 41-46, 2022
12022
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні економічних дисциплін в умовах дистанційного навчання
ОО Комліченко, АМ Живець, ОВ Федотова
Імідж сучасного педагога, 47-52, 2021
12021
Інтелектуальний капітал як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства
ОО Комліченко, НВ Ротань
Підприємництво та інновації, 44-49, 2020
12020
Управління розвитком інтелектуального капіталу в закладах освіти
ОO Komlichenko, NV Rotan
Scientific notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 38-47, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20