Wioletta Łubkowska
Wioletta Łubkowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Подтвержден адрес электронной почты в домене usz.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka, J Eider
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 6 (2), 93-101, 2014
242014
Ocena ukształtowania fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziewcząt trenujących sport pływacki i nie uprawiających pływania= Assessment of physiological spine curvature in girls …
W Łubkowska, T Zdeb, B Mroczek
Family Medicine & Primary Care Review 17 (3), 189-192, 2015
22*2015
Próba weryfikacji aktywności ruchowej jako kryterium oceny postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 7-15 lat
W Łubkowska, J Troszczynski
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej. Uniwersytet Szczeciński …, 2011
19*2011
The potential of computer software that supports the diagnosis of workplace ergonomics in shaping health awareness
W Lubkowska
AIP Conference Proceedings 1906 (1), 180008, 2017
162017
Does the GNB3 C825T Polymorphism Influence Swimming Performance in Competitive Swimmers?
A Grenda, M Sawczuk, M Kaczmarczyk, A Maciejewska, D Umiastowska, ...
Journal of Human Kinetics 47 (1), 99-106, 2015
16*2015
Assessment of body posture of boys aged 7-15 in relation to the body mass index–BMI
W Lubkowska, B Mroczek
Journal of Education, Health and Sport 7 (3), 371-380, 2017
132017
Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego)
M Paczyńska-Jędrycka, W Łubkowska
Pielęgniarstwo Polskie 3 (53), 215-221, 2014
122014
Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
M Paczyńska-Jędrycka, W Łubkowska, M Jońca
Service Management 15 (1), 67-75, 2015
112015
Ocena fizjologicznych krzywizn kręgosłupa i jej znaczenie w praktyce szkolnego wychowania fizycznego= Assessment of physiological spinal curves and its significance in the …
W Łubkowska
AWFiS Gdańsk, 2003
10*2003
" Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonej
W Łubkowska, M Paczyńska-Jędrycka, M Jońca
Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, 2014
92014
Body posture of girls aged 7-15 in relation to their Body Mass Index: Držanje tijela kod djevojčica uzrasta od 7-15 godina u odnosu na njihov indeks tjelesne mase
W Łubkowska, M Szark-Eckardt, H Żukowska, E Bendíková, R Pavlović
Sports Science and Health: Sportske Nauke i Zdravlje 5 (1), 5-15, 2015
8*2015
Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym
W Łubkowska
Zdrowie i dobrostan 1/2015 Dobrostan i zdrowie, red. K. Markocka Mączka, J …, 2015
7*2015
Pedagogika obozów letnich w programach kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja–realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji …
W Łubkowska
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 3 (21-24), 21-30, 2014
72014
Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
M Paczynska-Jedrycka, W Łubkowska
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 3 (3), 31-32, 2013
72013
Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa
W Łubkowska, J Troszczyński
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 15, 149-153, 2011
7*2011
Subjective assessment of kinesitherapy as an element of comprehensive rehabilitation process of subjects with lower spine pain
W Lubkowska, J Połec, M Szark-Eckardt, H Zukowska
Journal of Education, Health and Sport 6 (2), 255-266, 2016
62016
Styl życia mieszkańców miast i wsi w regionie zachodniopomorskim a baza sportowa i rekreacyjna
B Florkiewicz, T Zwierko, J Krzepota, W Łubkowska, J Troszczynski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług …, 2011
62011
ASSESSMENT OF IMPACT OF THE COMPUTER WORK STATION ON THE RISK OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISEASES IN BANKING SECTOR EMPLOYEES
W Łubkowska, M Szark-Eckardt, A Juszczyk, M Zając, ...
LASE JOURNAL OF SPORT SCIENCE is a Scientific Journal published two times …, 2016
52016
The concept of treatment of scolioses employing asymmetrical aquatic exercises
W Łubkowska
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 9 (1), 55-64, 2015
52015
Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu
W Łubkowska, J Eider
Handel Wewnętrzny, 107-122, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20