Галина Матюха
Галина Матюха
Bogdan Khmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація групової роботи на уроках англійської мови
ГВ Матюха, ОЮ Салло
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
52013
Навчання техніки читання англійською мовою
ГВ Матюха, МВ Ступак
Наука і освіта, 162-166, 2013
52013
Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою
ГВ Матюха, ГВ Матюха
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, 2008
52008
Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов
ГВ Матюха
Збірник наукових праць БДПУ: Педагогічні науки.–Бердянськ, 43-49, 2007
52007
Функціональні стилі сучасної мови та особливості інтерпретації англомовного газетного стилю
ГВ Матюха, МО Карпінська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 2 …, 2016
22016
Психологічні передумови формування іншомовного динамічного стереотипу дітей дошкільного віку
ГВ Матюха
Наука і освіта, 2010
22010
Методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку англомовного спілкування
ГВ Матюха
Методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку …, 2007
22007
Сучасний стан навчання студентів вищої школи англомовного спілкування
ГВ Матюха, НС Заноздра
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2019
12019
Особливості підготовки майбутніх викладачів англійської мови до професійної діяльності в полікультурному суспільстві
ГВ Матюха, ТВ Корнієць
КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ …, 2019
12019
Вплив вікових особливостей на навчання старшокласників читання англійською мовою
Г Матюха, Л Вітківська
Артёмова Екатерина. ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПАМЯТОК ДЛЯ АНАЛИЗА …, 2018
12018
Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності
ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, НВ Денисенко, ОЛ Гармаш, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
12017
Методика викладання іноземної мови і світової літератури у вищих навчальних закладах: курс лекцій
ГВ Матюха
Методика викладання іноземної мови і світової літератури у вищих навчальних …, 2015
12015
Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування
ГВ Матюха, ЄС Азарова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
12015
Особливості формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
ГВ Матюха
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2005
12005
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 102780 Колективна монографія «Нові перспективи в англійській філології та навчанні англійської мови»
ІО Баранцова, ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, ОЛ Гармаш, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Принципи навчання учнів старшої школи англомовного писемного мовлення
Г Матюха, Х Азізова
Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: матеріали І …, 2021
2021
Формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови в педагогічному ВИШі
ГВ Матюха, ІП Лозова
Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 184-188, 2021
2021
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві
ІО Баранцова, ТВ Тарасенко, СЮ Гуров, ТЮ Гурова, ГВ Матюха, ...
ТОВ «Колор Принт», Мелітополь, 2021
2021
Підготовка старшокласників до виконання завдань ЗНО з читання англійською мовою
ГВ Матюха, ОО Кравченко
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному …, 2020
2020
Сучасний стан використання англомовної преси в освітньому процесі з англійської мови в старшій школі
ГВ Матюха, ОМ Занін
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20