Галина Матюха
Галина Матюха
Bogdan Khmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація групової роботи на уроках англійської мови
ГВ Матюха, ОЮ Салло
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
52013
Навчання техніки читання англійською мовою
ГВ Матюха, МВ Ступак
Наука і освіта, 162-166, 2013
52013
Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов
ГВ Матюха
Збірник наукових праць БДПУ: Педагогічні науки.–Бердянськ, 43-49, 2007
52007
Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою
ГВ Матюха, ГВ Матюха
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, 2008
42008
Функціональні стилі сучасної мови та особливості інтерпретації англомовного газетного стилю
ГВ Матюха, МО Карпінська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 2 …, 2016
22016
Методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку англомовного спілкування
ГВ Матюха
Методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку …, 2007
22007
Сучасний стан навчання студентів вищої школи англомовного спілкування
ГВ Матюха, НС Заноздра
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2019
12019
Особливості підготовки майбутніх викладачів англійської мови до професійної діяльності в полікультурному суспільстві
ГВ Матюха, ТВ Корнієць
Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей, 217-221, 2019
12019
Вплив вікових особливостей на навчання старшокласників читання англійською мовою
Г Матюха, Л Вітківська
Артёмова Екатерина. ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПАМЯТОК ДЛЯ АНАЛИЗА …, 2018
12018
Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності
ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, НВ Денисенко, ОЛ Гармаш, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
12017
Методика викладання іноземної мови і світової літератури у вищих навчальних закладах: курс лекцій
ГВ Матюха
Методика викладання іноземної мови і світової літератури у вищих навчальних …, 2015
12015
Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування
ГВ Матюха, ЄС Азарова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
12015
Психологічні передумови формування іншомовного динамічного стереотипу дітей дошкільного віку
ГВ Матюха
Наука і освіта, 2010
12010
Особливості формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
ГВ Матюха
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2005
12005
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 102780 Колективна монографія «Нові перспективи в англійській філології та навчанні англійської мови»
ІО Баранцова, ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, ОЛ Гармаш, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Підготовка старшокласників до виконання завдань ЗНО з читання англійською мовою
ГВ Матюха, ОО Кравченко
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному …, 2020
2020
Сучасний стан використання англомовної преси в освітньому процесі з англійської мови в старшій школі
ГВ Матюха, ОМ Занін
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному …, 2020
2020
Місце і роль групових методів у навчанні англійської мови студентів вишу
ГВ Матюха, ЮП Пащенко, ЮП Пащенко
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 86800" Підручник" English For Upper Graduates"
ГВ Матюха, ТІ Харченко, ТВ Коноваленко, ТВ Тарасенко, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові
ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, ІО Баранцова, ОЛ Гармаш, СЮ Гуров, ...
ТОВ «Колор Принт», 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20