Подписаться
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників
АЙ Капська
Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка …, 2010
832010
Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутнього вчителя біології
НВ Баюрко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
222016
Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти України в контексті ключових позицій Болонської декларації
ЛВ Артемова
Вісник Глухівського державного національного педагогічного університету ім …, 2010
192010
Освіта для сталого розвитку: реалії України
ІМ Коренева
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
162018
Професійна компетентність соціального педагога
МО Докторович
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
162010
Наукова школа–основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
ІМ Козубцов, ЛФ Мараховський
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
152012
Концептуальні засади екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній (професійно-технічній) освіті
АА Каленський
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2022
132022
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів
ВО Кисельов, ПФ Рибалко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2020
122020
Сучасний стан проблеми підготовки фітнес-тренерів
ОО Берест
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
122016
Риторична компетентність як складник професійної підготовки соціальних педагогів
ОМ Корчова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
122013
Можливості використання ІТ-технологій у ході впровадження модельних навчальних програм громадянської та історичної освітніх галузей базової середньої освіти
АП Гриценко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2022
102022
Екологізація освіти на засадах сталого розвитку в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка
СД Рудишин, ОС Мельник, ІМ Коренева
Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету, 2018
102018
Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти
ТО Яценко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
92018
Культуромовний аспект підготовки майбутнього вчителя-філолога в білінгвальному середовищі
МІ Пентилюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету 13, 20-27, 2008
92008
Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації
АБ Єрмоленко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2021
82021
Готовність до інструментально-виконавської діяльності як властивість особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва
ЛВ Гусейнова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
82018
Підготовка студентів-філологів до використання інфографіки на уроках української літератури
ЛГ Бондаренко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
82018
Використання структурно-логічних схем у процесі фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів
ЄІ Єрмоленко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
82014
Сторітелінг на укроках української мови: до проблеми дидактичної номінації
ОМ Горошкіна, НБ Голуб
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2021
7*2021
Сутність та структура естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
ВМ Рожнова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2019
72019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20