Подписаться
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників
АЙ Капська
Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка …, 2010
712010
Професійна компетентність соціального педагога
МО Докторович
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
162010
Освіта для сталого розвитку: реалії України
ІМ Коренева
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
142018
Наукова школа–основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
ІМ Козубцов, ЛФ Мараховський
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
122012
Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти України в контексті ключових позицій Болонської декларації
ЛВ Артемова
Вісник Глухівського державного національного педагогічного університету ім …, 2010
122010
Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутнього вчителя біології
НВ Баюрко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
112016
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів
ВО Кисельов, ПФ Рибалко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2020
92020
Розвиток професійного інтересу старшокласників у системі доуніверситетської підготовки
НП Муранова, НП Муранова
Редакційно-видавничий відділ Глухівського національного університету імені …, 2012
92012
Культуромовний аспект підготовки майбутнього вчителя-філолога в білінгвальному середовищі
МІ Пентилюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету 13, 20-27, 2008
92008
Підготовка студентів-філологів до використання інфографіки на уроках української літератури
ЛГ Бондаренко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
72018
Реформування системи професійної освіти України в контексті Болонського процесу
СВ Гордійчук
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
72012
Становлення дистанційного навчання в Україні
ВМ Плющ, ЮА Равлів
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
62018
Сучасний стан проблеми підготовки фітнес-тренерів
ОО Берест
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
62016
Використання структурно-логічних схем у процесі фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів
ЄІ Єрмоленко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
62014
Риторична компетентність як складник професійної підготовки соціальних педагогів
ОМ Корчова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
62013
Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ
ІМ Новик
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
62012
Формування критичного мислення як важливої складової особистості майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки
ЛІ Ткаченко
Вісник Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, 83-87, 2011
62011
Сутність та структура естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
ВМ Рожнова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2019
52019
Екологізація освіти на засадах сталого розвитку в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка
СД Рудишин, ОС Мельник, ІМ Коренева
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
52018
Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-викладачів
ГВ Ігнатенко, ЄО Маринченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 34, 2017
5*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20