Подписаться
Боднарчук Тетяна Леонідівна; Т.Л. Боднарчук; Tetiana Bodnarchuk; T. Bodnarchuk
Боднарчук Тетяна Леонідівна; Т.Л. Боднарчук; Tetiana Bodnarchuk; T. Bodnarchuk
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; ДУ "Інститут економіки і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія/[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. д. е. н
ВВ Небрат, ТЛ Боднарчук
12*2019
М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження)
ВМ Геєць, ВВ Небрат, ТЛ Боднарчук
К.: Наукова думка, 2015
12*2015
Модель поведінки споживача: теоретико-методологічні аспекти
ТЛ Боднарчук
Глобальні та національні проблеми економіки 11, 3-7, 2016
92016
Анализ современных тенденций развития протекционизма в контексте траектории предшествующего развития
ТЛ Боднарчук
Вопросы управления, 57-62, 2014
92014
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
Небрат, ВВ, Боднарчук, ТЛ
НАН України». Електрон. дані. К, 2016
8*2016
Management of resource-saving and energy-saving technologies as an innovative direction of agri-food enterprise restructuring
I Markina, D Diachkov, T Bodnarchuk, P Paschenko, N Chernikova
International journal of innovation and technology management 19 (02), 2150047, 2022
72022
Теоретико-методологічні засади аналізу політики протекціонізму
ТЛ Боднарчук
Український соціум 1 (44), 117-128, 2013
72013
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : моногр. / В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.
VV Nebrat, BTL Suprun, NA
К. : ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014
6*2014
Policy of the transition from agricultural to high-tech export in conditions of permanent military threat: Israeli experience for Ukraine
T Bodnarchuk
Economy and forecasting, 82-107, 2022
42022
Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму
НА Супрун, ТЛ Боднарчук
Економічна теорія, 66-77, 2013
42013
Educational mobility in time of war: risks of human potential’s losses in Ukraine
VV Nebrat, OP Kurbet, TL Bodnarchuk
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
32022
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку
ВВ Небрат, НА Супрун
DU" Instytut ekonomiky ta prohnozuvannja NAN Ukraïny", 2014
32014
Evoliutsiia kontseptualnykh zasad doktryny protektsionizmu [Evolution of the conceptual foundations of the doctrine of protectionism]
NA Suprun, TL Bodnarchuk
Ekonomichna teoriia, 66-77, 2013
32013
The role of joint stock companies in the structural change of Ukraine’s economy
T Slyvka, V Nebrat, T Bodnarchuk
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 22 (1), 191-205, 2023
22023
Загрози соціогуманітарному розвитку в умовах повномасштабної війни в Україні
Т Боднарчук, О Курбет
22022
Становлення та розвиток біржової торгівлі в Україні: ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду
ТЛ Боднарчук
Інфраструктура ринку, 9-17, 2019
22019
FORMATION OF CONCEPTUAL GROUNDS OF THE THEORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PROTECTION FREE TRADE CONTROVERSY OF XIX--BEGINNING OF XX CENTURY.
NA Suprun, TL Bodnarchuk
Problems of Economy, 2013
22013
Theoretical and methodological principles of protectionist policy analysis
TL Bodnarchuk
Ukrayinskyj socium 1 (44), 117-128, 2013
22013
Vplyv polityky protektsionizmu na formuvannya ekonomichnoho potentsialu ukrains’ kykh zemel’(XIX–pochatok XX st.)[Effect of the protection policy on the formation of the …
TL Bodnarchuk
Efektyvna ekonomika–Effective Economy, 2013
22013
Вплив політики протекціонізму на розвиток економіки українських земель в ХІХ столітті
ТЛ Боднарчук
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20