Iрина Федишин (Iryna Fedyshyn)
Iрина Федишин (Iryna Fedyshyn)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Crisis of relationship in general theory of crisis
B Andrushkiv, Y Vovk, O Pohaydak, I Fedyshyn
Journal of International Studies 4 (1), 18-25, 2011
112011
Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання)
ІБ Федишин
92016
Управління проектами в підприємницькій діяльності (опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент підприємницької діяльності» усіх форм навчання)
ІБ Федишин
92016
Етимологічне походження та теоретичні засади категорії «інновація» та її класифікаційні ознаки
ІБ Федишин
ВНТУ, 2012
5*2012
Розвиток економіки на основі промислових кластерів
ІБ Федишин
Вісник Хмельницького національного університету, 216-221, 2011
52011
Діагностика проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні
І Федишин, Я Пилип'юк
Соціально-економічні проблеми і держава, 142-153, 2014
42014
Концептуальна модель формування будівельного кластера в регіоні
НМ Цепенюк, ІБ Федишин
Економіка і регіон, 76-79, 2009
42009
Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy
B Andrushkiv, B Fedyshyn, O Pohaydak, I Fedyshyn
ТНТУ, АСУ, 2013
22013
Розвиток промислових підприємств
БП Федишин, ІБ Федишин
Інноваційна економіка, 124-126, 2011
22011
Вплив інноваційних технологій на розвиток підприємств поліграфії
Т Стадник, ІБ Федишин
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
12016
Трансфер технологій як метод підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ПЯ Федишин І., Полянчич Т.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2015
1*2015
Аналіз впливу елементів фінансової системи України на об’єкти інноваційної діяльності
І Федишин, Т Полянчич, Я Пилип'юк
Соціально-економічні проблеми і держава, 245-252, 2015
12015
Стратегічний розвиток економіки на інноваційній основі
БП Федишин, ІБ Федишин, ИБ Федишин
ТНТУ, 2011
12011
Забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств на базі залучених інвестицій
ІБ Федишин
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Роль літакобудування у розвитку національної економіки
І Федишин
Авіація, промисловість, суспільство: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської …, 2019
2019
Financing innovation activity in Ukraine: realities and perspectives
N Marynenko, I Fedyshyn, N Garmatiy, I Kramar
University of Tuzla, 2019
2019
APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESSES
N Harmatii, I Fedyshyn
Business and Economics, 99, 2019
2019
Менеджмент проектної діяльності підприємств промисловості: прогресивні міжнародні стандарти
І Федишин
«Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування …, 2019
2019
Інноваційний розвиток як важливий важіль зростання вітчизняних підприємств у сучасних умовах
КОЯ Федишин І.Б. , Жарковська Ж.І.
«Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування …, 2019
2019
Динаміка та перспективи розвитку машинобудування України
НГ Ірина Федишин
Галицький економічний вісник 57 (2), 52–62, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20