Доброродній Андрій; Dobrorodniy Andriy
Доброродній Андрій; Dobrorodniy Andriy
к. мед. н., асистент кафедри анестезіології та реаніматології ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ, ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО …
АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 99-101, 2011
22011
HCl-індукований гострий респіраторний дистрес-синдром
АА Гудима, МІ Марущак, ГГ Габор, ТВ Дацко, АВ Доброродній
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 39-41, 2010
22010
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КИСНЕВОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ РЕСПІРАТОРНОМУ ДИСТРЕС СИНДРОМІ У ЩУРІВ
ОВ Олійник, АВ Доброродній, СО Савчук, ДО Цетнар
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ, 2011
12011
Ендогенна інтоксикація в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 78-79, 2014
2014
Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному сепсисі, ускладненому гострим респіраторним дистрес-синдромом
ОВ Олійник, АВ Доброродній
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2013
2013
Реакція імунної системи в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Стан антиоксидантного захисту в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
АВ Доброродній
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 26-29, 2013
2013
Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому
МС Гнатюк, АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 112-115, 2012
2012
СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ДИНАМІЦІ ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ
АВ Доброродній
Буковинський медичний вісник 15 (3), 59, 2011
2011
Газовий склад артеріальної та венозної крові при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі
АВ Доброродній
Шпитальна хірургія, 38, 2011
2011
Морфометрична характеристика ушкодження легені при експериментальному гострому респіраторному дистрес–синдромі
АВ Доброродній
Український морфологічний альманах, 93-94, 2011
2011
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КИСНЕВОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ РЕСПІРАТОРНОМУ ДИСТРЕС СИНДРОМІ У ЩУРІВ
ЛЯ Ковальчук, ОЛ Ковальчук, ОВ Олійник, АД Беденюк, ...
РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКУ ВИЩУ ОСВІТУ У НАВЧАННІ, ВДОСКОНАЛЕННІ ТА ФОРМУВАННІ СТУДЕНТА-ЛІКАРЯ
ЛЯ Ковальчук, ВІ Максимлюк, ІК Венгер, АД Беденюк, ВВ Твердохліб, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13