Доброродній Андрій; Dobrorodniy Andriy
Доброродній Андрій; Dobrorodniy Andriy
к. мед. н., асистент кафедри анестезіології та реаніматології ТДМУ
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Стан перекисного окиснення ліпідів, антиоксидантної системи, гуморальної ланки імунного захисту та ендогенної інтоксикації на тлі експериментального гострого респіраторного …
АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 99-101, 2011
22011
HCl-індукований гострий респіраторний дистрес-синдром
АА Гудима, МІ Марущак, ГГ Габор, ТВ Дацко, АВ Доброродній
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 39-41, 2010
22010
Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі у щурів
ОВ Олійник, АВ Доброродній, СО Савчук, ДО Цетнар
Вісник наукових досліджень, 119-121, 2011
12011
Ендогенна інтоксикація в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 78-79, 2014
2014
Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному сепсисі, ускладненому гострим респіраторним дистрес-синдромом
ОВ Олійник, АВ Доброродній
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2013
2013
Реакція імунної системи в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Стан антиоксидантного захисту в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
АВ Доброродній
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 26-29, 2013
2013
Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому
МС Гнатюк, АВ Доброродній
Вісник наукових досліджень, 112-115, 2012
2012
Морфометрическая характеристика повреждения легких при экспериментальном остром респираторном дистресс-синдроме
АВ Доброродній
Український морфологічний альманах 9 (3), 93-94, 2011
2011
СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ДИНАМІЦІ ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ
АВ Доброродній
Буковинський медичний вісник 15 (3), 59, 2011
2011
Газовий склад артеріальної та венозної крові при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі
АВ Доброродній
Шпитальна хірургія, 38, 2011
2011
Морфометрична характеристика ушкодження легені при експериментальному гострому респіраторному дистрес–синдромі
АВ Доброродній
Український морфологічний альманах, 93-94, 2011
2011
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КИСНЕВОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ РЕСПІРАТОРНОМУ ДИСТРЕС СИНДРОМІ У ЩУРІВ
ЛЯ Ковальчук, ОЛ Ковальчук, ОВ Олійник, АД Беденюк, ...
РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКУ ВИЩУ ОСВІТУ У НАВЧАННІ, ВДОСКОНАЛЕННІ ТА ФОРМУВАННІ СТУДЕНТА-ЛІКАРЯ
ЛЯ Ковальчук, ВІ Максимлюк, ІК Венгер, АД Беденюк, ВВ Твердохліб, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14