Inna Kyrychenko, Інна Кириченко, ІМ Кириченко,ИМ Кириченко
Inna Kyrychenko, Інна Кириченко, ІМ Кириченко,ИМ Кириченко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кореляційні зв’язки показників центральної гемодинаміки з антропометричними характеристиками підлітків різної статі
ІВ Гунас, ІМ Кириченко
Вісник морфології 9 (1), 114-123, 2003
172003
Математичне моделювання нормативних параметрів центральної гемодинаміки та грудної реограми в залежності від особливостей будови тіла
ВМ Мороз, ІМ Кириченко, І.В.Гунас
Biomedical and biosocial anthropology, 74-79, 2004
152004
Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла
ІМ Кириченко
Автореферат дисертації, 2005
132005
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей Української етнічної групи
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІМ Кириченко
Вісник морфології 8 (1), 131-147, 2002
92002
Вікові та статеві особливості показників центральної гемодинаміки і співвідношень амплітудних та часових показників реограми грудної клітини у міських підлітків
ВМ Мороз, ІМ Кириченко, ІВ Гунас
Вісник Вінницького державного медичного університету 7 (1/1), 32-37, 2003
8*2003
Кореляційні зв'язки ехоморфометричних параметрів селезінки з антропометричними та соматотипологічними показниками у здорових міських підлітків Поділля
ІВ Гунас, НВ Белік, ІМ Кириченко, ВМ Шевченко, СВ Дмитренко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 2005
52005
Особливості амплітудних показників електрокардіограми у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів різних соматотипів
ЛА Сарафинюк, ЮВ Кириченко, ІМ Кириченко
Biomedical and biosocial anthropology, 10-20, 2014
42014
Особливості взаємозв’язків сонографічних параметрів серця з антропосоматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ІМ Кириченко, ОІ Башинська
Світ медицини та біології, 58-62, 2012
4*2012
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, 2003
42003
Сучасні уявлення про когнітивну складову формування патерну ходьби людини
ІВ Тищенко, ІМ Кириченко
Вісник морфології 22 (1), 202-205, 2016
32016
Вікові та статеві особливості реографічних параметрів у здорових міських підлітків та юнаків
ЛА Сарафинюк, ІМ Кириченко, ІВ Гунас, МП Костенко
III національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і …, 2002
3*2002
Особливості амплітудних і часових показників реограми грудної клітини у підлітків в залежності від віку, статі та соматотипу
ІМ Кириченко
Вісник морфології 9 (1), 329-337, 2002
32002
Возрастные особенности реографических кривых (обзор литературы)
ЛА Сарафинюк, ИМ Кириченко, ЕН Шаповал
Вісник морфології 7 (1), 158-159, 2001
32001
Моделирование нормативних индивидуальных показателей кардиоинтервалографии в зависимости от особенностей строения и размеров тела практически здоровых мужчин и женщин в …
МВ Йолтуховський, ИВ Гунас, ГА Ищенко, ИМ Кириченко
Вісник морфології 20 (1), 64-67, 2014
2*2014
Вікові особливості тотальних та парціальних розмірів тіла у міських підлітків
ЛА Сарафинюк, ІМ Кириченко, ОА Серебреннікова, ЮВ Кириченко
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, 17-18, 35, 2007
22007
Половой диморфизм показателей гемодинамики у 16-летних мальчиков и девушек
ЛА Сарафинюк, НА Каминская, ИМ Кириченко
Вісник морфології 7 (2), 295-297, 2001
22001
Кореляційний взаємозв’язок рентгенанатомічних показників грудної клітки та ширини міжребрових просторів з антропометричними і соматотипологічними показниками у осіб юнацького …
ВВ Ясько, ІВ Гунас, ІМ Кириченко
Світ медицини та біології, 68-77, 2006
12006
Особливості параметрів центральної гемодинаміки та спірометричних показників зовнішнього дихання у міських дівчаток різних соматотипів
ЛА Сарафинюк, ЛС Гудзевич, ІМ Кириченко, НА Камінська, ...
Таврический медико–биологический вест ник 9 (3), 124-126, 2006
12006
Correlation of cerebral circulation indicators with body structure and body size indicators in practically healthy young women of the middle intermediate somatotype
GV Datsenco, AV Sayuk, AOI I.M. Kyrychenko, T.M. Kyselyova
Biomedical and Biosocial Anthropology, 66-72, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20