Юлія Шпильова
Юлія Шпильова
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1192006
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1192006
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1192006
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
Оріяни, 2005
772005
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи
СІ Бандур, ТА Заяць
Черкаси: Брама-Україна 619, 2006
422006
теоретико методологічні основи формування:[монографія]/[СІ Бандур, ЛГ Богуш, ТА Заяць та ін.]
С капітал України
К.: РВПС України НАН Ук раїни, 171, 2010
212010
Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки
ЮБ Шпильова
Шпильова ЮБ–Київ, 2006
172006
Кооперативна модель соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах
ТМ Носуліч, ЮБ Шпильова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
102013
Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку
ЮБ Шпильова, ІМ Царук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 227-232, 2014
72014
Защита прав потребителей: зарубежный опыт и уроки для Украины
ЮБ Шпилевая, ИМ Царук
Вісник Маріупольського державного університету, Серія: Економіка, 65-75, 2014
6*2014
Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики)
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук
ДУ ІЕПСР НАН України, 2013
62013
Сталий розвиток роздрібної торгівлі України
ЮБ Шпильова, ІМ Шпильовий
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2012
62012
Основнi напрями розвитку i розмiщення соцiальної iнфраструктури в умовах транзитивної економiки: монографiя
ЮБ Шпильова
62006
Український аспект доступності вищої освіти
ЮБ Шпильова, ІМ Шпильовий
Наука та економіка, 230-235, 2009
32009
Сучасні трансформації та перспекти ви/Під ред
С розвиток України
БМ Данилишина, 0
3
сучасні трансформації та перспективи/За заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина.–2-ге вид. доповн. і переробл.–/РВПС України НАН України
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна, 2006.–620 с, 0
3
Роздрібна торгівля України: регіональний рівень розвитку
ЮБ Шпильва, ІМ Царук
Наука й економіка, 235-244, 2013
22013
Кластеризація у сфері торгівлі як основа підвищення її ефективності
ЮБ Шпильова
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць, 148-151, 2009
22009
Проблеми соціального розвитку регіонів в умовах ринкової економіки
ЮБ Шпильова
Управління сучасним містом, 13, 2004
22004
Розвиток сільських громад в Україні на основі актив-орієнтованого підходу
МВ Ільїна, ЮБ Шпильова
Інтелект XXI, 76-80, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20