Наталя Сергіївна Маркова, Natalia Markova
Наталя Сергіївна Маркова, Natalia Markova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НС Маркова
К.: Знання, 2012
356*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
ГВ Назарова, НС Маркова, СЮ Гончарова
К. : Знання, 2012
356*2012
Формування та використання інтелектуального капіталу. Наукове видання / Formation and Use the Intellectual Capital. Scientific publications
НЛ Гавкалова, НС Маркова, N Gavkalova, N Markova
Харків: Вид. ХНЕУ, 252, 2006
1312006
Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств: наукове видання / Formation and Development of Human Capital in the Corporate Companies : scientific …
ГВ Назарова, НЛ Гавкалова, НС Маркова, G Nazarova, N Markova, ...
Харків: Вид. ХНЕУ, 240, 2006
1262006
Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу / Theoretical and methodical Fundamentals of the Intellectual Capital Formation and Development
НС Маркова, N Markova
Харківський національний економічний університет. Харків.–2005.–18 с, 2005
582005
Менеджмент персонала: учебное пособие
НЛ Гавкалова
НЛ Гавкалова, НС Маркова.–[3-е изд., перераб. и доп.]–Х.: ИД «ИНЖЕК, 2009
432009
Менеджмент персоналу
НЛ Гавкалова
навч. посіб./НЛ Гавкалова.—Х.: ІНЖЕК, 2004
322004
Принципи, функції та моделі управління розвитком персоналу / Principles, Functions and Models of Management of Personnel Development
НС Маркова, N Markova
Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання, 2010
232010
Дослідження тенденцій формування інтелектуальних складових людського капіталу / The Trends of Intellectual Components Forming of Human Capital
НC Маркова, N Markova
Україна: аспекти праці, 45-49, 2005
132005
Теоретико-методичнi основи формування й розвитку iнтелектуального капiталу
НС Маркова
НС Маркова.–Харкiвський нацiональний економiчний унiверситет.–Харкiв, 2005.–18 с, 2005
112005
Формирование организационно-экономического механизма управления развитием персонала
НС Маркова
Бизнес информ, 200-202, 2012
92012
Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу / Formation of Organizational and Economical Mechanism of Managing Personnel Development
НС Маркова, N Markova
Бізнес інформ, 200-202, 2012
82012
Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Україні / Application of European Experience in the Formation of Sustainable Development in Ukraine
НС Маркова, N Markova
Інвестиції : практика та досвід, 25-29, 2013
72013
Формування сталого професійного розвитку працівників / The Formation of Sustainable Professional Development of Staff
НС Маркова, N Markova
Вісник Одеського національного університету http://www.visnyk-onu.od.ua …, 2016
62016
Аналіз науко-методичних підходів до визначення категорії “розвиток персоналу” / Analysis of the Scientific and Methodological Approaches to the Definition of "Personnel …
НС Маркова, N Markova
Економічний простір, 247-256, 2010
62010
Інтелектуальний капітал та його соціальна складова
НЛ Гавкалова, НС Маркова
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 16-24, 2005
62005
Можливості сталого професійного розвитку працівників / The Possibility of Sustainable Professional Development of Staff
НС Маркова, N Markova
Управління розвитком, 112-116, 2015
52015
Соціальні аспекти формування інтелектуального капіталу підприємства
НС Маркова
Экономика Крыма, 78-81, 2006
52006
Оцінка рівня організаційної культури підприємства / Level assessmant of organizational culture of the company
НЛ Гавкалова, НС Маркова, N Gavkalova, N Markova
Ефективність державного управління, 49-58, 2006
5*2006
Моніторинг соціально-трудових відносин
НЛ Гавкалова, НС Маркова
Управління розвитком: Зб. наук. пр, 16-19, 2005
52005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20