Ruslan Khalikov
Ruslan Khalikov
Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Форми і наслідки раціоналізації релігійних традицій
РХ Халіков
К, 2014
62014
Логико-рациональные функции сакрального в религиозных традициях/А. Белокобыльский, Р. Халиков
АВ Белокобыльский
Традиция и традиционализм. Альманах (2012-2013).—Донецьк: Донбасс, 108-111, 2013
42013
Перехід від апостольства до єпископату як форми раціоналізації християнської традиції
Р Халіков
Схід, 203-208, 2013
4*2013
Рефлексия над таро как продукт просветительского мировоззрения
РХ Халиков
32011
Контрсекулярність: специфіка нової релігійності
РХ Халіков
Софія: Гуманітарно-релігієзнавчий вісник, 41-45, 2016
22016
Гарячі точки сучасного світу: спільне та відмінне в ситуаціях навколо''Ісламської Держави''та самопроголошених республік Донбасу
Р Халіков
Схід, 51-55, 2015
22015
Вододіли секуляризації
О Білокобильський, В Левицький, Р Халіков, В Гуржи, К Гуржи, ...
МОНОГРАФІЯ, 2020
12020
На пути к исламскому глобальному проекту
РХ Халиков
Россия в глобальной политике 15 (3), 179-188, 2017
12017
Перспективи дослідження раціонального та ірраціонального в релігії
Р Халіков
Релігія та соціум, 37-41, 2011
12011
Термін «канон» та його релевантність щодо текстів позаавраамічного контексту: на прикладі Тіпітаки, Ганчжура і Данчжура
РХ Халіков
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2011
12011
Специфіка застосування феноменологічного підходу під час дослідження раціонального в релігії
РХ Халіков
Наука. Релігія. Суспільство, 137-141, 2011
12011
КАТЕГОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ
РХ Халіков
1
Рецензія на колективну монографію “Окультні корені релігієзнавства: про вплив не-гегемонічних течій на академічне середовище близько 1900 року”(Berlin-Boston, De Gruyter, 2021)
РХ Халіков
Українське Релігієзнавство, 138-144, 2021
2021
Окцидентофобия как ключевая характеристика контрсекуляризма Khalikov R. Kh. Occidentophobia as a Key Feature of Counter-secularism
РХ Халиков
ББК 87 С 24, 41, 2020
2020
Трансформация авторитета в современной религиозной коммуникации
РХ Халиков
Минск: Ковчег, 2019
2019
UKRAINE AND THE INTEGRATION PROJECTS IN THE EASTERN EUROPE
R Khalikov
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Історія перед викликом альтернативних глобальних проектів
Р Халіков
Університетське видавництво Пульсари, 2018
2018
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТА ЕСХАТОЛОГІЧНИЙ ТРЕНДИ В КОНТРСЕКУЛЯРНІЙ РЕЛІГІЙНОСТІ
РХ Халіков
СОФІЯ, 29, 2018
2018
Водоразделы секуляризации: Западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы
ТВЕ РХ Халиков, АВ Белокобыльський, ВС Левицкий, КЛ Гуржи, ВС Гуржи
Академический проект, 2018
2018
Donbas: náboženství a válka
C Ruslan
Salve: Revue pro teologii a duchovní život, 69-79, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20