Подписаться
Липницька Євгенія
Липницька Євгенія
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Щодо набуття права власності на землю підприємствами з іноземними інвестиціями та іноземними підприємствами
ЄО Липницька
Правничий часопис Донецького університету, 25, 2011
32011
Підприємства з іноземними інвестиціями: визначення понять
ЄО Липницька
Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция …, 0
2
Державна політика у сфері використання пластику в Україні: правовий аспект
ЄО Липницька, БВ Довгань
Запоріжжя: ЗНУ Юридичний науковий електронний журнал, 2021
12021
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
ЄО Липницька
Юридичний науковий електронний журнал, с. 111-115, 2021
12021
Суспільні потреби у відносинах відчуження земельних ділянок приватної власності
ЄО Липницька
12019
Особливості стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою комунальної власності під об’єктами нерухомого майна
ЄО Липницька, ВІ Новошицька
2023
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
ЄО Липницька, ІО Лехкодух
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2021
2021
Щодо проблем застосування положень закону України «Про оренду землі» про поновлення договору оренди земельної ділянки
ЄО Липницька
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021
2021
ПІДСТАВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ПРОКУРОРОМ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
М Ільніцький, Є Липницька
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2020
2020
Науковий висновок з питань, порушених у конституційному поданні 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13 …
АГ Бобкова, ЄО Липницька, ЮМ Павлюченко
2020
ЩОДО НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТРАНСПОРТ
ЄО Липницька
2019
Здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу.
A Bobkova, Y Lypnytska
Правничий часопис Донецького університету, 137-147, 2019
2019
Використання проблемних ситуацій при викладанні правничих дисциплін
ЄО Липницька
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35 …, 2018
2018
ЩОДО ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
ЄО Липницька
2017
Набуття правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями
ЄО Липницька
Видавничий дім" Гельветика, 2017
2017
Земельна правосуб’єктність підприємств з іноземними інвестиціями
ЄО Липницька
Правничий Часопис Донецького університету, С. 34-42, 2017
2017
Щодо проблем створення територій природно-заповідного фонду
ЛЄ О.
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від правової охорони …, 2017
2017
Щодо новітніх методів викладання екологічного права студентам правничих спеціальностей.
YO Lypnytska
Юридична освіта у сучасному вимірі., 41-43, 2017
2017
Правові засади моніторингу водних об’єктів на регіональному рівні.
YO Lypnytska
Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення., 126-129, 2017
2017
Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями
YО Lypnytska
Автореферати та анотації дисертацій, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20