Наталія Кравчук (Nataliia Kravchuk)
Наталія Кравчук (Nataliia Kravchuk)
доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Український баланс: можливості трансформації до євроформату
О Малишкін, А Кравчук, В Мальована
Бухгалтерський облік і аудит, 16-26, 2016
192016
Роль та необхідність застосування бенчмаркінгу в системі бухгалтерського обліку
НВ Кравчук, ОС Білоус
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія …, 2017
32017
Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу
Н Кравчук, Б Ольга, Н Синькевич
Галицький економічний вісник, 40-49, 2019
22019
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
22017
Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі
НМ Коломийчук
Наука й економіка, 11-17, 2014
22014
Трактування сутності поняття відтворення засобів праці для цілей бухгалтерського обліку
НВ Кравчук
Вісник соціально-економічних досліджень, 92-97, 2014
22014
Трактування сутності поняття відтворення засобів праці для цілей бухгалтерського обліку
НВ Кравчук
Вісник соціально-економічних досліджень, 92-97, 2014
22014
Принципи побудови облікової процедури амортизації засобів праці
НВ Кравчук
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
22010
Трансформація ролі бухгалтера з управлінського обліку в епоху глобалізації: міжнародний досвід
Н Кравчук, С Співак
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 90-99, 2016
12016
Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості
СМ Співак
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University, 2014
12014
Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості
Н Кравчук, О Павликівська
Галицький економічний вісник, 83-90, 2013
12013
Джерела відтворення засобів праці в цукровій промисловості та їх облікова інтерпретація
НВ Кравчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Удосконалення методики формування амортизаційного фонду на цілі відтворення засобів праці підприємствами цукрової промисловості: обліковий аспект
НВ Кравчук
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 3, 889-894, 0
1
Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством
ТМ Королюк, НВ Кравчук, І Карп
Галицький економічний вісник 6 (67), 79-89, 2020
2020
Minimum wage and working under the table: issues and solutions - accounting aspect
N Kravchuk, O Bilous, S Nadiya
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019
2019
Методичні вказівки та навчальні завдання для самостійної роботи із дисципліни «Облік у галузях економіки»
Н Кравчук
2019
Опорний конспект лекцій із дисципліни «Стратегічний облік»
Н Кравчук, СМ Співак
2019
Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік в бюджетних установах»
Н Кравчук
2019
Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік в галузях економіки»
Н Кравчук
2019
Методичні вказівки до написання наскрізного практичного завдання з дисципліни “Балансознавство”
Н Кравчук
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20