Наталія Кравчук (Nataliia Kravchuk)
Наталія Кравчук (Nataliia Kravchuk)
доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Український баланс: можливості трансформації до євро формату
О Малишкін, Н Кравчук, В Мальована
Бухгалтерський облік і аудит, 16-26, 2016
192016
Трактування сутності поняття відтворення засобів праці для цілей бухгалтерського обліку
НВ Кравчук
Вісник соціально-економічних досліджень, 92-97, 2014
42014
Трактування сутності поняття відтворення засобів праці для цілей бухгалтерського обліку
НВ Кравчук
Вісник соціально-економічних досліджень, 92-97, 2014
42014
Роль та необхідність застосування бенчмаркінгу в системі бухгалтерського обліку
НВ Кравчук, ОС Білоус
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія …, 2017
22017
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
22017
Принципи побудови облікової процедури амортизації засобів праці
НВ Кравчук
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
22010
Удосконалення методики формування амортизаційного фонду на цілі відтворення засобів праці підприємствами цукрової промисловості: обліковий аспект
НВ Кравчук
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 3, 889-894, 0
2
Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу
Н Кравчук, Б Ольга, Н Синькевич
Галицький економічний вісник, 40-49, 2019
12019
Трансформація ролі бухгалтера з управлінського обліку в епоху глобалізації: міжнародний досвід
Н Кравчук, С Співак
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 90-99, 2016
12016
Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості
СМ Співак
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University, 2014
12014
Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі
НМ Коломийчук
Наука й економіка, 11-17, 2014
12014
Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості
Н Кравчук, О Павликівська
Галицький економічний вісник, 83-90, 2013
12013
Джерела відтворення засобів праці в цукровій промисловості та їх облікова інтерпретація
НВ Кравчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Minimum wage and working under the table: issues and solutions - accounting aspect
N Kravchuk, O Bilous, S Nadiya
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019
2019
Методичні вказівки та навчальні завдання для самостійної роботи із дисципліни «Облік у галузях економіки»
Н Кравчук
2019
Опорний конспект лекцій із дисципліни «Стратегічний облік»
Н Кравчук, СМ Співак
2019
Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік в бюджетних установах»
Н Кравчук
2019
Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік в галузях економіки»
Н Кравчук
2019
Методичні вказівки до написання наскрізного практичного завдання з дисципліни “Балансознавство”
Н Кравчук
2019
ОЦІНКА НОВОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
НВ Кравчук
Видавництво УжНУ «Говерла», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20