В.В. Кадала, V. Kadala
В.В. Кадала, V. Kadala
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи економічної теорії
ВВ Кадала, ОП Гузенко, ТВ Хайлова, ВС Котковський, ВВ Кадала, ...
Донецький юридичний інститут МВС України, 2019
162019
Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей: навч. посіб.
КВВ Кучерявий, АО
Донецьк: ПП «ВД «Кальміус, 2013
72013
Про уточнення поняття «перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні»
ВВ Кадала
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 186-191, 2009
42009
Історичний розвиток залізниць та їх місце в транспортному комплексі України
ВВ Кадала
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал, 81-85, 2015
32015
Сравнительный аспект регулирования перевозки грузов в прямом смешанном сообщении в странах СНГ и ЕС
ВВ Кадала
Внешнеторговое право, 22-23, 2008
32008
Роль територіальних громад у забезпеченні охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
ВВ Кадала, ВВ Кадала
Донецький юридичний інститут МВС України, 2018
22018
До визначення поняття господарської діяльності на залізничному транспорті
ВВ Кадала
Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право, 160-163, 2015
22015
Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
ВВ Кадала
Донецький юридичний інститут, 2011
22011
Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
ВВ Кадала
Донецький юридичний інститут, 2011
22011
Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративне право і …
ВВ Кадала
Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 72-76, 2017
12017
Перспективні напрями підготовки юриста
ВВ Кадала
Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016
12016
Шляхи удосконалення господарсько-правового забезпечення діяльності ПАТ «Укрзалізниця»
ВВ Кадала
Донецький національний університет, 2016
12016
До порядку припинення діяльності інститутів спільного інвестування
ВВ Кадала, ОО Волобуєва, ВВ Кадала, ЕА Волобуева
Донецький юридичний інститут МВС України, 2019
2019
Проблеми та перспективи юридичної освіти у ХХІ столітті
ВВ Кадала
Донецький юридичний інститут МВС України, 2018
2018
Наші автори
ІМ Барило, ТІ Божук, ЖІ Бучко, РМ Гищук, ОВ Гладкий, ЮМ Голубчиков, ...
2018
Нова епоха в історії фахового збірника
ЮЛ Титаренко, ВВ Пашутін, АМ Бабенко, АФ Волобуєв, БВ Деревянко, ...
2017
ЭКОНОМИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ВВ Кадала
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU», 32, 2017
2017
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ LEGAL SUPPORT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE RAILWAYS IN THE CONDITIONS OF REFORMING OF THE …
ВВ Кадала
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 75, 2017
2017
Неефективність державного управління економічною безпекою підприємництва
ВВ Кадала, ТВ Хайлова
Сумський державний університет, 2016
2016
Порівняльний аналіз господарського судочинства та арбітражного процесу РФ
ВВ Кадала
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 58-63, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20